CINEA lansează un nou apel pentru ca Mecanismul pentru interconectarea Europei – Energie pentru principalele proiecte transfrontaliere de infrastructură energetică ale UE incluse pe cea de-a 5- a listă de proiecte de interes comun (PIC) să fie cofinanțate prin granturi în valoare de 750 de milioane EURO din bugetul UE.

Termenul limită: 5 septembrie 2023

Mai multe informații privind cererea de propuneri vor fi furnizate în cursul zilei de 12 mai 2023 a MIE Energy Virtual Info.

CINEA organizează o zi virtuală de informare pe 12 mai 2023 pentru a prezenta apelul de propuneri de Lucrări și Studii pentru implementarea PCI.

Evenimentul va acoperi principalele aspecte ale cererii de propuneri, contextul politicii, procesul de aplicare și evaluare și va oferi participanților sfaturi și trucuri valoroase pentru scrierea unei propuneri de succes.

Context 

Comisia Europeană a adoptat cea de-a cincea listă de proiecte de interes comun (PIC) în domeniul energiei.

Este vorba despre proiecte esențiale de infrastructură energetică transfrontalieră, al căror scop este construirea unei piețe interne a energiei mai integrate și mai reziliente în UE și îndeplinirea obiectivelor noastre privind energia și clima. Această a cincea listă de PIC cuprinde 98 de proiecte: 67 în domeniul transportului și al stocării energiei electrice, 20 în domeniul gazelor, șase proiecte de rețele de CO2 și cinci proiecte de rețele inteligente. Toate proiectele PCI fac obiectul unor proceduri de autorizare și de reglementare raționalizate și sunt eligibile pentru sprijin financiar din partea Mecanismului UE pentru interconectarea Europei (MIE).

Cele 67 de proiecte privind transportul și stocarea energiei electrice de pe lista de PCI vor contribui semnificativ la realizarea ambiției sporite în materie de energie din surse regenerabile a Pactului verde european, iar cele cinci proiecte de rețele inteligente vor îmbunătăți eficiența rețelelor, coordonarea datelor la nivel transfrontalier și siguranța gestionării rețelelor. Prezenta propunere nu sprijină niciun proiect nou de infrastructură în domeniul gazelor. Cele câteva proiecte selectate în domeniul gazelor, care au figurat deja pe cea de-a 4-a listă de PCI, sunt proiecte necesare pentru asigurarea siguranței aprovizionării pentru toate statele membre. O evaluare consolidată a sustenabilității a condus la eliminarea de pe listă a unei serii de proiecte în domeniul gazelor

Lista adoptată este stabilită în cadrul actualului Regulament privind rețea transeuropeană de energie (TEN-E). În decembrie 2020, Comisia a propus o revizuire a Regulamentului TEN-E, care va pune capăt eligibilității proiectelor de infrastructură în domeniul petrolului și al gazelor pentru viitoarele liste de PCI și introduce obligația ca toate proiectele să îndeplinească criterii obligatorii de sustenabilitate, precum și să respecte principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este stabilit în Pactul verde.

Etapele următoare

După adoptarea sa de către Comisie, actul delegat care conține cea de-a 5-a listă de PCI va fi transmis Parlamentului European și Consiliului. Ambii colegiuitori au la dispoziție două luni pentru a accepta sau a respinge lista, proces care poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar. În temeiul dispozițiilor juridice aplicabile, colegiuitorii nu au posibilitatea de a modifica proiectul de listă.

Pin It on Pinterest

Share This