Uniunea Europeană și Canada au semnat duminică, 31 octombrie, la Bruxelles, Acordul Economic și Comercial Cuprinzător (CETA). Negocierile dintre UE şi Canada privind CETA au demarat la 6 mai 2009 şi s-au încheiat la 26 septembrie 2014. CETA va elimina 99 la sută din taxele vamale între UE și Canada în şapte ani de la semnarea acordului CETA.

Acordul semnat duminică va fi aplicat provizoriu și parțial odată cu ratificarea de către Parlamentul European și de către legislativul de la Ottawa în lunile următoare. Acordul, a cărui semnare survine la capătul a șapte ani de negocieri, va trebui apoi aprobat de toate parlamentele naționale și regionale ale UE pentru a deveni definitiv.

Ridicarea vizelor pentru cetățenii români

În urma semnării CETA, Canada a confirmat ridicarea vizelor pentru cetăţenii români în două etape, parţial de la 1 mai 2017 şi total de la 1 decembrie. Astfel, la 1 mai 2017, cetăţenii români care au deţinut o viză canadiană temporară în ultimii 10 ani (Canadian temporary resident visa) sau care deţin, în prezent, o viză validă, valabilă pentru Statele Unite (valid US non-imigrant visa), vor putea să viziteze sau să tranziteze Canada pe baza unei autorizaţii electronice de călătorie (eTA) în loc de viză.

Beneficii aduse de CETA la nivelul UE

Acordul Economic și Comercial semnat între UE și Canada va contribui la dezvoltare și la crearea de locuri de muncă prin stimularea exporturilor, reducerea costurilor pentru mijloacele de pro¬ducție necesare companiilor pentru a își rea¬liza produsele, asigurarea unei game mai largi de opțiuni pen¬tru consumatori și susținerea standardelor stricte ale UE pentru produse. Vă prezentăm în continuare detaliat aceste beneficii.

1. CETA ar putea contribui la stimularea dezvoltării și a creării de locuri de muncă în Europa. Exact același lucru se întâmplă și în cazul altor acorduri de liber-schimb pe care UE le-a încheiat recent. Un exemplu în acest sens este acordul cu Coreea de Sud. În decursul celor patru ani de la intrarea în vigoare a acordului, exporturile UE în Coreea de Sud au înregistrat o creștere rapidă – exportul de mărfuri cu 55 %, iar cel de servicii cu peste 40 %. Fiecare miliard de euro în exporturi din UE susține în medie aproximativ 14 000 de locuri de muncă.

2. Crearea unor condiții de concurență echitabile pentru companiile mari și mici din Europa. Mulțumită CETA, companiile canadiene și cele din UE vor concura acum în condiții de concurență cu adevărat echitabile. De fapt, prin CETA, Canada a fost de acord să ofere companiilor din UE condiții mai bune pentru desfășurarea activității decât cele pe care le oferă companiilor din alte țări.

3. Scăderea prețurilor și extinderea gamei de opțiuni pentru consumatorii din Europa. Acest lucru se datorează faptului că acordul va anula sau va reduce toate taxele vamale pe care importatorii din UE trebui să le plătească pentru bunurile care provin din Canada.

4. Reducerea costurilor pentru companiile din UE – fără compromisuri la nivelul standardelor. Prin CETA, UE și Canada au convenit acum să își accepte reciproc certificatele de evaluare a conformității pentru produse care variază de la produse electrice la jucării. Astfel că, spre exemplu, o companie din UE care dorește să vândă o jucărie în Canada va trebui să își testeze produsul o singură dată, în Europa, unde poate să obțină deja un certificat valabil pentru Canada. Prin aceasta, compania economisește timp și bani.

5. Facilitarea condițiilor de comercializare a serviciilor de către companiile din UE în Canada
Serviciile constituie trei sferturi din economia Europei. Iar companiile din UE sunt lideri mondiali în multe industrii ale serviciilor. Mulțumită CETA, acestea vor avea curând multe oportunități și condiții mai bune pentru desfășurarea activității în Canada în domenii precum telecomunicațiile, finanțele, serviciile profesionale, cum ar fi contabilitatea și ingineria, serviciile de mediu, cum ar fi tratarea apelor uzate transportul naval containerizat, dragarea.

6. Posibilitatea acordată companiilor din UE să liciteze în procedurile de achiziții publice din Canada. În fiecare an, guvernul federal, provinciile și municipiile din Canada cumpără de la companii private bunuri și servicii care valorează peste 30 de miliarde euro. Acestea lansează proceduri de achiziții publice sau licitații în cadrul cărora companiile depun apoi oferte. Acum, Canada va permite companiilor din UE să aibă acces la aceste licitații într-o proporție mai mare decât companiile din alte țări partenere comerciale ale sale. De asemenea, Canada a garantat că va facilita informarea cu privire la procedura de achiziții publice, cu publicarea tuturor anunțurilor într-un singur loc online, așa cum se procedează în UE.

7. Susținerea comunităților rurale din Europa în comercializarea unor alimente și băuturi distincte. Canada a fost de acord să protejeze peste 140 de indicații geografice europene. Acestea sunt denumiri de alimente și băuturi de calitate superioară, asociate regiunilor în care sunt realizate. Există mii de produse IG în Europa, însă doar câteva dintre acestea sunt exportate peste ocean. În plus, acest lucru va asigura intensificarea controalelor la graniță pentru împiedicarea comercializării în Canada a produselor alimentare și a băuturilor falsificate care pretind că provin dintr-o anumită regiune din UE.

8. Protejarea inovatorilor și artiștilor din Europa. Prin CETA se va asigura recompensarea corespunzătoare a companiilor inovatoare, a muzicienilor și a altor persoane care lucrează în industrii creative pentru munca lor. Canada va face mai mult pentru a le proteja acțiunile de cercetare și creativitatea prin armonizarea normelor sale cu cele din UE în domenii precum brevetele, desenele sau modelele industriale și drepturile de autor și aplicarea acestor norme cu mai multă fermitate.

9. Recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. CETA ar putea deschide calea profesioniștilor din Europa pentru a găsi noi oportunități de angajare în Canada. În prezent, europenii care lucrează în profesii reglementate, cum ar fi arhitecții, contabilii și inginerii, nu își pot practica profesia în Canada, deoarece aceasta nu le recunoaște calificările. Același lucru este adevărat și invers, pentru canadienii care doresc să își practice profesia în UE. CETA ar putea schimba această situație. Atât în UE, cât și în Canada există organizații care reprezintă aceste profesii, iar CETA le oferă un cadru pentru negocierea acordurilor care să permită recunoașterea reciprocă a calificărilor. Apoi, autoritățile din Canada și UE vor adopta aceste acorduri și vor asigura aplicarea lor în condiții de legalitate.

10. Încurajarea companiilor canadiene să investească mai mult în Europa. Companiile canadiene deja investesc mult în UE – 14 miliarde EUR doar în 2014. Aceasta ajută la crearea de locuri de muncă și la dezvoltare. Desigur, același lucru este valabil și pentru companiile din UE care înființează firme în Canada. De asemenea, CETA va facilita trimiterea de către aceste companii a personalului lor cheie în Canada pentru o perioadă limitată. Ca atare, aceasta va ajuta companiile din UE să se extindă.

CETA este, de asemenea, primul dintre acordurile economice bilaterale ale UE care include un sistem jurisdicţional special în materie de investiţii (ICS), numit tribunal, pentru soluţionarea diferendelor cu privire la investiţii dintre investitori şi state.

O evaluare de impact ex-ante efectuată în 2008 a estimat creşterea în venitul real anual la aproximativ 11,6 miliarde de euro pentru UE şi la 8,2 miliarde de euro pentru Canada într-o perioadă de şapte ani de la implementarea acordului.

Informații detaliate privind CETA sunt disponibile la adresa de internet:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ 

Pin It on Pinterest

Share This