Ca urmare a valului recent de migranți sosiți în Uniunea Europeană și a presiunii exercitate de aceștia asupra sistemelor naționale de protecție a copiilor, Comisia Europeană a propus miercuri, 12 aprilie, un set de acțiuni menite să consolideze protecția tuturor copiilor migranți, în toate etapele procesului. Acestea vizează, printre altele, identificarea lor rapidă și acordarea de tratamente adecvate, precum și existența unui personal specializat care să acorde asistență copiilor pe durata determinării statutului și să le ofere perspective sustenabile pe termen lung, printr-un acces mai bun la educație și asistență medicală.

Dl Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei, a declarat: „Numărul copiilor care sosesc în UE cu sau fără familiile lor a crescut dramatic. Trebuie să ne asigurăm că acei copii care au nevoie de protecție o primesc efectiv, iar acest lucru trebuie să se întâmple acum. Este datoria noastră morală și totodată responsabilitatea noastră legală. Copiii ar trebui să constituie o prioritate de prim rang deoarece sunt cei mai vulnerabili, mai ales când nu au pe nimeni care să îi îndrume. Din acest motiv, propunem astăzi o serie de acțiuni concrete pentru a proteja, a susține și a urmări mai bine interesul superior al tuturor copiilor care sosesc în Uniunea Europeană.”

Concret, Comisia propune o serie de domenii prioritare asupra cărora statele membre să își concentreze eforturile, cu sprijin din partea Comisiei și a agențiilor UE, pentru a îmbunătăți protecția copiilor migranți și pentru a asigura o legătură mai strânsă între serviciile din domeniul azilului și cele de protecție a copilului, și anume:

• identificarea rapidă a copiilor și protecție din momentul sosirii;
• condiții adecvate de primire;
• determinarea rapidă a statutului și sisteme eficace de tutelă;
• soluții durabile și măsuri de integrare timpurie;
• combaterea cauzelor profunde și protecția copiilor de-a lungul rutelor de migrație din afara UE.

În contextul crizei migrației, numărul copiilor migranți care sosesc în Europa a crescut semnificativ. În 2015 și 2016, 30% din solicitanții de azil din UE au fost copii. Întrucât de-a lungul rutelor de migrație migranții minori sunt expuși la un risc ridicat de violență, trafic sau exploatare, pot dispărea sau pot fi separați de familiile lor, este necesară o protecție specifică a lor.

Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news

Comunicat de presă integral 

Pin It on Pinterest

Share This