România va avea alocate în total fonduri europene de aproape 79,9 de miliarde euro prin intermediul noului instrument temporar de redresare Next Generation EU și prin Cadrul Financiar Multianual al UE pentru perioada de programare 2021-2027.

Conform Concluziilor Consiliului European din perioada 17-21 iulie 2020, Comisia Europeană va împrumuta de pe piețele financiare internaționale până la 750 de miliarde de euro (la valoarea din anul 2018), activitatea de împrumut urmând să se finalizeze la finalul anului 2026. Fondurile împrumutate vor fi folosite pentru credite de până la 360 de miliarde de euro și subvenții ce vor fi acordate țărilor celor mai afectate de criza sanitară în contextul crizei COVID-19 în valoare până la 390 de miliarde de euro, la nivelul celor 27 de țări UE.

Pentru România vor fi disponibili aproape 80 de miliarde de euro (79.917.000.000 euro), care să se folosească pentru a pune în practică planul pentru bugetul multianual 2021-2027. De o parte din acești bani vor putea beneficia direct și firmele mici și mijlocii (IMM) din România, prin granturi și împrumuturi directe, precum și prin contracte de achiziții în proiectele europene derulate de alți beneficiari.

Sumele avute în vedere la nivelul UE sunt următoarele:

  • Facilitatea de recuperare și reziliență (RRF) 672,5 miliarde EUR din care 360 miliarde EUR reprezintă împrumuturi și 312,5 miliarde EUR reprezintă granturi
  • ReactEU: 47,5 miliarde EUR
  • Horizon Europe: 5 miliarde EUR
  • InvestEU: 5,6 miliarde EUR
  • Dezvoltare rurală: 7,5 miliarde EUR
  • Fondul pentru Tranziție Echitabilă: 10 miliarde EUR
  • RescEU: 1,9 miliarde EUR

Total: 750 miliarde EUR

În următorii ani, Uniunea va face demersuri pentru reformarea sistemului de resurse proprii și pentru introducerea de noi resurse proprii. Veniturile noilor resurse proprii introduse după 2021 vor fi utilizate pentru rambursarea anticipată a împrumuturilor Next Generation EU.

Programele și instrumentele care ar trebui să contribuie la acțiunile climatice generale și la realizarea țintei globale privind obiectivele climatice vor reprezenta cel puțin 30% din suma totală a bugetului Uniunii.

Consiliul European a subliniat importanța respectării statului de drept, fiind introdus un regim de condiționalitate pentru protejarea bugetului și a viitoarei generații de fonduri UE. În acest context, Comisia va propune măsuri în cazul încălcărilor normelor statului de drept care vor putea fi adoptate de Consiliu cu majoritate calificată.

În continuare, Consiliul Uniunii Europene (miniștrii de Finanțe din UE) și Parlamentul European vor negocia pentru a stabili forma finală a alocărilor de fonduri europene, pe baza liniilor trasate acum de șefii de state și de guverne ai UE, în acest Consiliu European.

 

Pin It on Pinterest

Share This