Comisia a prezentat joi, 29 iunie, măsurile avute în vedere pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE în materie de securitate și de gestionare a frontierelor, precum și pentru a elimina deficiențele curente ale acestor sisteme. 

Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a declarat: „Dispunem de mai multe baze de date menite să ne ajute în combaterea terorismului și în gestionarea frontierelor, dar soliditatea și eficacitatea sistemelor noastre depind de datele cu care sunt alimentate. Prin propunerile prezentate astăzi, suntem pe cale să eliminăm actualele limitări ale informațiilor care pot fi obținute prin aceste sisteme și, astfel, ne onorăm angajamentul de a asigura sisteme puternice și inteligente în materie de frontiere și securitate.”

Într-o primă etapă, Comisia propune consolidarea mandatului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă (eu-LISA), ceea ce va permite agenției să elaboreze și să implementeze soluțiile tehnice necesare pentru ca sistemele de informații ale UE să devină interoperabile. În plus, Comisia propune noi îmbunătățiri Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), astfel încât statele membre să poată face un schimb mai eficace de caziere judiciare ale cetățenilor din țările terțe.
În urma reformei, eu-LISA va îndeplini următoarele misiuni:
• va asigura gestionarea operațională centralizată a sistemelor de informații ale UE;
• va dezvolta principalele caracteristici tehnice ale abordării Comisiei care are drept obiectiv realizarea interoperabilității, odată ce vor fi adoptate instrumentele legislative corespunzătoare (un portal de căutare european, un serviciu comun de comparare a datelor biometrice și un registru comun de date de identitate);
• va îmbunătăți calitatea datelor prin crearea de mecanisme de control automatizat al calității acestora.
În ceea ce privește ECRIS, Comisia a înaintat o propunere suplimentară de referim ăcare vizează:
• să creeze un sistem centralizat ECRIS-resortisanții țărilor terțe;
• să contribuie la stabilirea identității cetățenilor țărilor terțe condamnați în justiție;
• să îmbunătățească schimbul de informații între statele membre privind cetățenii țărilor din afara UE condamnați în justiție;
• să permită interoperabilitatea cu alte baze de date ale UE.

Context
Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, eu-LISA, și-a început activitatea la 1 decembrie 2012.Agenția asigură gestionarea operațională a sistemelor SIS II, VIS și EURODAC. Principala sa sarcină operațională constă în a asigura funcționarea acestor sisteme 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână. Printre celelalte responsabilități se vor număra adoptarea măsurilor de securitate necesare și asigurarea securității și integrității datelor, precum și respectarea normelor de protecție a datelor.
Instituit în 2012, Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) permite autorităților judiciare naționale să primească informații despre condamnările penale pronunțate anterior în alte state membre. În prezent, statele membre trimit în fiecare an prin intermediul ECRIS circa 288.000 de cereri de informații privind condamnările penale anterioare pronunțate în UE.
Comunicatul complet al Comisiei Europene este disponibil la adresa de internet:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1788_ro.htm 

Pin It on Pinterest

Share This