Comisarul UE pentru cooperare internaţională și dezvoltare, dl. Neven Mimica, a participat în perioada 13-16 iulie 2015 la cea de a treia conferinţă internaţională privind finanţarea pentru dezvoltare, desfășurată la Addis Abeba, în Etiopia. Conferinţa a urmărit încheierea unui acord privind mijloacele financiare și nefinanciare de punere în aplicare (de exemplu, ajutoare, investiţii, politici și alte mijloace) care vor sprijini agenda de dezvoltare post-2015 și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD). Acest acord deschide calea pentru alte două evenimente majore care vor avea loc în acest an: Adunarea Generală a ONU de la New York, din septembrie, care va decide cu privire la lista obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), și Conferinţa părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP) de la Paris, din decembrie.

Planul de acțiune stabilit în cadrul poate fi consultat la adresa de internet:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1

 

Cum va contribui UE la punerea în aplicare a agendei de dezvoltare post-2015?

• UE este cel mai mare donator din lume; în 2014, aceasta a furnizat, la nivel colectiv, peste 58 de miliarde de euro pentru asistenţa oficială pentru dezvoltare (AOD). UE s-a angajat să atingă, în intervalul de timp al agendei post-2015, obiectivul ONU privind mobilizarea unei AOD care să reprezinte 0,7 % din venitul naţional brut (VNB). UE și-a asumat, de asemenea, angajamentul colectiv de a îndeplini, pe termen scurt, obiectivul de 0,15-0,20 % AOD/VNB pentru ţările cel mai puţin dezvoltate (LDC) și de a atinge nivelul de 0,20 % AOD/VNB pentru ţările cel mai puţin dezvoltate în perioada de aplicare a agendei post-2015.
• UE va mobiliza mai multe fonduri pentru dezvoltare prin colaborarea cu sectorul privat: Se estimează că, până în 2020, va fi mobilizată, prin finanţare mixtă, suma de 100 de miliarde EUR.
• 20 % din asistenţa UE va fi alocată abordării schimbărilor climatice: aproximativ 14 miliarde de euro până în 2020.
• UE este cea mai deschisă piaţă din lume: aceasta le oferă ţărilor cel mai puţin dezvoltate accesul la pieţe fără taxe vamale și contingente, valoarea totală anuală a exporturilor acestor ţări către UE fiind, în prezent, de peste 35 de miliarde de euro. În plus, UE este cel mai mare furnizor de ajutor pentru comerţ.
• Orizont 2020, programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare (77 de miliarde de euro), este deschis cercetătorilor din ţările în curs de dezvoltare.
• Datorită contribuţiei UE, prin sprijinirea agriculturii și a alimentaţiei sustenabile, până în 2030, 500 de milioane de oameni vor scăpa de foamete și malnutriţie .
• Până în 2030, UE va ajuta 500 de milioane de persoane să scape de sărăcia energetică.
• Societăţi pașnice – UE pune la dispoziţie sprijin pentru îmbunătăţirea guvernanţei și pentru a le permite cetăţenilor să trăiască în condiţii de siguranţă și securitate. Peste jumătate din finanţarea bilaterală pentru dezvoltare acordată de UE va continua să fie alocată statelor fragile și celor afectate de conflicte.

 

Broșura privind principalele contribuții ale UE la finanțarea dezvoltării durabile la nivel mondial după 2015 și
Graficul informativ privind principalele contribuții ale UE la finanțarea dezvoltării durabile la nivel mondial după 2015, pot fi vizualizate accesând link-ul:http://ec.europa.eu/europeaid/node/100872

Pin It on Pinterest

Share This