Cu 8 săptămâni înainte de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, care va avea loc la 31 octombrie 2019, Comisia și-a reiterat în 4 septembrie apelul adresat tuturor părților interesate din UE27 de a se pregăti pentru scenariul fără acord. Având în vedere climatul de incertitudine care persistă în Regatul Unit cu privire la ratificarea Acordului de retragere și situația politică generală din această țară, scenariul unui Brexit fără acord la 1 noiembrie 2019 rămâne, deși nedorit, plauzibil.

 

În acest spirit, Comisia Europeană a publicat în 4 septembrie o listă de verificare detaliată menită să ajute întreprinderile care au schimburi comerciale cu Regatul Unit să facă ultimele pregătiri pentru această eventualitate. Pentru a se reduce la minimum efectele perturbatoare asupra comerțului, toate părțile implicate în lanțurile de aprovizionare cu Regatul Unit – indiferent unde își au sediul – ar trebui să fie conștiente de responsabilitățile care le revin și de formalitățile care sunt necesare în comerțul transfrontalier.

 

Ajustarea tehnică a anumitor măsuri de contingență pentru a ține seama de retragerea Regatului Unit la 31 octombrie 2019

La 11 aprilie 2019, Consiliul European (articolul 50) a prelungit până la 31 octombrie 2019 perioada prevăzută la articolul 50. Consiliul a făcut acest lucru la solicitarea Regatului Unit și de comun acord cu această țară.

În lumina acestei prelungiri, Comisia a analizat toate măsurile de pregătire și de contingență prevăzute de UE pentru a se asigura că acestea sunt în continuare adecvate scopului urmărit. Comisia a concluzionat că măsurile respective își ating în continuare obiectivele și, prin urmare, nu a considerat necesar ca acestea să fie modificate în esență. Comisia a propus totuși în 4 septembrie o serie de ajustări tehnice ale anumitor măsuri de contingență pentru a ține seama de noua dată a retragerii stabilită în temeiul articolului 50.

Ajustările respective privesc trei domenii principale:

  1. Transporturile
  • Un regulament care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane[Regulamentul (UE) 2019/501]: Comisia a propus în 4 septembrie prelungirea aplicării acestui regulament până la 31 iulie 2020, în concordanță cu logica și durata regulamentului inițial.
  • Conectivitatea aeriană de bază[Regulamentul (UE) 2019/502]: Comisia a propus în 4 septembrie prelungirea aplicării acestui regulament până la 24 octombrie 2020, în concordanță cu logica și durata regulamentului inițial.
  1. Activitățile de pescuit
  • Regulamentul privind autorizațiile de pescuit: Comisia a propus în 4 septembrie ca durata de aplicare a abordării prevăzute de regulamentul de contingență adoptat [Regulamentul (UE) 2019/498] să fie prelungită prin aplicarea unei măsuri similare în 2020, creând astfel un cadru care le-ar permite pescarilor din UE și din Regatul Unit să își mențină și în 2020 accesul la apele celeilalte părți.
  1. Bugetul UE
  • Comisia a propus în 4 septembrie ca durata de aplicare a abordării prevăzute de Regulamentul de contingență privind bugetul UE pentru anul 2019[Regulamentul (UE, Euratom) 2019/1197 al Consiliului] să fie prelungită prin aplicarea unei măsuri similare în 2020. Aceasta înseamnă că Regatul Unit și beneficiarii din Regatul Unit ar fi în continuare eligibili să participe la programele finanțate din bugetul UE și să primească finanțare până la sfârșitul anului 2020 cu condiția ca Regatul Unit să accepte și să îndeplinească condițiile prevăzute deja în Regulamentul de contingență pentru 2019, să își onoreze contribuțiile bugetare pentru 2020 și să permită efectuarea auditurilor și controalelor necesare.

 

Acordarea de sprijin financiar din partea UE persoanelor și întreprinderilor cele mai afectate de scenariul unui Brexit fără acord

În cea de a patra comunicare a sa din 10 aprilie 2019 privind pregătirea pentru Brexit, Comisia a anunțat că UE poate pune la dispoziție asistență tehnică și financiară în anumite domenii pentru a sprijini persoanele și întreprinderile care sunt cele mai afectate de scenariul fără acord.

Pe lângă programele și instrumentele existente, Comisia a propus în 4 septembrie:

  • extinderea domeniului de aplicare al Fondului de solidaritate al Uniunii Europenepentru a acoperi povara financiară considerabilă pe care ar putea fi nevoite să o suporte statele membre în eventualitatea scenariului fără acord, sub rezerva anumitor condiții;
  • asigurarea disponibilității Fondului european de ajustare la globalizarepentru sprijinirea lucrătorilor și a persoanelor care desfășoară activități independente ce și-ar pierde slujba ca urmare a scenariului fără acord, sub rezerva anumitor condiții.

În sectorul agricol, vor fi disponibile toate instrumentele existente de sprijinire a pieței și de acordare a unui sprijin financiar direct fermierilor astfel încât să se atenueze un impact negativ prea puternic asupra piețelor agroalimentare. Pentru a se putea acorda un sprijin mai prompt, de exemplu întreprinderilor mai mici cu o expunere mare față de Regatul Unit, normele UE privind ajutoarele de stat oferă soluții flexibile de sprijin la nivel național.

 

Context

În cazul scenariului unui Brexit fără acord, Regatul Unit va deveni țară terță și nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. De la data respectivă, întreaga legislație primară și secundară a UE va înceta să i se aplice Regatului Unit. Nu va mai exista o perioadă de tranziție, astfel cum se prevedea în Acordul de retragere. Evident, o astfel de situație va avea efecte perturbatoare grave asupra cetățenilor și a întreprinderilor și ar avea un important impact economic negativ, care ar fi proporțional mult mai mare în Regatul Unit decât în statele membre ale UE27.

Comisia Europeană se pregătește din decembrie 2017 pentru scenariul unui Brexit fără acord. Până acum, Comisia a prezentat 19 propuneri legislative, care au fost între timp adoptate în totalitate de către Parlamentul European și Consiliu. Comisia a adoptat, de asemenea, 63 de acte fără caracter legislativ și a publicat 100 de avize de pregătire. Comisia nu are în vedere nicio altă măsură înainte de noua dată a retragerii.

 

Pentru detalii, vă invităm să accesaţi:

 Site-urile web naționale ale statelor membre dedicate scenariului unui Brexit fără acord 

Site-ul web al Comisiei Europene dedicat măsurilor de pregătirehttps://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_ro

Pin It on Pinterest

Share This