La 10 ianuarie, UE și NATO au semnat o declarație comună, care stabilește o viziune comună asupra modului în care UE și NATO vor acționa împreună în fața climatului politic actual, marcat de invazia brutală a Ucrainei de către Rusia, de atacuri cibernetice și hibride, dezinformarea, tehnologia perturbatoare, încercările Chinei de a remodela ordinea internațională. Prin această declarație, UE și NATO s-au angajat să-și intensifice cooperarea și să-și consolideze rezistența.

Declarație comună privind cooperarea UE-NATO, 10 ianuarie 2023
 1. Parteneriatul strategic NATO-UE se bazează pe valorile noastre comune, pe hotărârea noastră de a face față provocărilor comune și pe angajamentul nostru neechivoc de a promova și proteja pacea, libertatea și prosperitatea în zona euroatlantică.
 2. În prezent, ne confruntăm cu cea mai gravă amenințare la adresa securității euroatlantice din ultimele decenii. Războiul brutal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei încalcă dreptul internațional și principiile Cartei ONU. Acesta subminează securitatea și stabilitatea la nivel european și mondial. Războiul Rusiei a exacerbat o criză alimentară și energetică care afectează miliarde de oameni din întreaga lume.
 3. Condamnăm în termenii cei mai fermi agresiunea Rusiei. Rusia trebuie să înceteze imediat acest război și să se retragă din Ucraina. Ne exprimăm solidaritatea deplină cu Ucraina și ne reiterăm sprijinul neclintit și continuu pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a acesteia în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional. Sprijinim pe deplin dreptul inerent al Ucrainei la autoapărare și la alegerea propriului destin.
 4. Unii actori autoritari fac presiuni împotriva intereselor noastre, a valorilor și a principiilor democratice utilizând mai multe mijloace – politice, economice, tehnologice și militare.
 5. Trăim într-o epocă în care concurența strategică este în creștere. Asertivitatea crescândă a Chinei și politicile acesteia prezintă provocări pe care trebuie să le abordăm.
 6. Conflictele persistente, fragilitatea și instabilitatea din vecinătatea noastră europeană ne subminează securitatea și le oferă concurenților strategici, precum și grupărilor teroriste un teren propice pentru a câștiga influență, a destabiliza societățile și a reprezenta o amenințare la adresa securității noastre.
 7. După cum s-a subliniat atât în conceptul strategic al NATO, cât și în Busola strategică a UE, ne aflăm la o răscruce esențială pentru securitatea și stabilitatea euroatlantică, ceea ce dovedește mai mult ca niciodată importanța legăturii transatlantice, impunând o cooperare mai strânsă între UE și NATO.
 8. NATO rămâne baza apărării colective pentru aliații săi și este esențială pentru securitatea euroatlantică. Recunoaștem valoarea unei apărări europene mai puternice și mai capabile, care să contribuie în mod pozitiv la securitatea mondială și transatlantică și care să fie complementară NATO și interoperabilă cu aceasta.
 9. Parteneriatul nostru strategic cu scopul de consolidare reciprocă contribuie la întărirea securității în Europa și în afara acesteia. NATO și UE joacă roluri complementare, coerente și care se consolidează reciproc în sprijinirea păcii și securității internaționale. Vom mobiliza în continuare setul combinat de instrumente de care dispunem, fie ele politice, economice sau militare, pentru a ne urmări obiectivele comune în beneficiul miliardului de cetățeni pe care îi reprezentăm.
 10. Pornind de la Declarația comună de la Varșovia din 2016 și Declarația comună de la Bruxelles din 2018, care au extins în mod semnificativ amploarea și profunzimea parteneriatului nostru instituit cu peste douăzeci de ani în urmă, am realizat progrese fără precedent în toate domeniile de cooperare.
 11. Am obținut rezultate tangibile în ceea ce privește contracararea amenințărilor hibride și cibernetice, cooperarea operațională, inclusiv aspectele maritime, mobilitatea militară, capabilitățile de apărare, industria și cercetarea în domeniul apărării, exercițiile, combaterea terorismului și consolidarea capacităților partenerilor.
 12. Întrucât amenințările și provocările la adresa securității cu care ne confruntăm evoluează în ceea ce privește domeniile în care survin și amploarea lor, vom înainta către o nouă etapă a parteneriatului nostru, pe baza cooperării noastre de lungă durată. Ne vom intensifica și mai mult cooperarea în domeniile existente și ne vom extinde și aprofunda cooperarea pentru a aborda în special concurența geostrategică în creștere, aspecte legate de reziliență, protecția infrastructurilor critice, tehnologiile emergente și disruptive, spațiul, implicațiile în materie de securitate ale schimbărilor climatice, precum și acțiunile străine de manipulare a informațiilor și ingerințele străine.
 13. Prin semnarea acestei declarații, vom avansa în parteneriatul NATO-UE, în strânsă consultare și cooperare cu toți aliații NATO și cu statele membre ale UE, în spiritul deschiderii reciproce depline și în conformitate cu autonomia decizională a organizațiilor noastre respective și fără a aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a vreunuia dintre membrii noștri. În acest context, considerăm că transparența este fundamentală. Încurajăm aliații NATO care nu sunt membri ai UE să se implice cât mai profund în inițiativele sale. Încurajăm statele membre ale UE care nu fac parte din Alianță să se implice cât mai profund în inițiativele sale.
 14. Vom evalua periodic progresele înregistrate.

Pentru mai multe detalii accesați link-urile de mai jos:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_121

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/01/10/eu-nato-joint-declaration-10-january-2023/

Pin It on Pinterest

Share This