Începând cu data de 17 august, a intrat în vigoare regulamentul privind succesiunile, menit să reducă dificultățile juridice întâmpinate în cazul decesului unui membru de familie care deține bunuri în altă stat membru UE.

Potrivit comisarului european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová: “Începând de astăzi, gestionarea succesiunilor și testamentelor cu implicații transfrontaliere va fi mai rapidă și mai puțin costisitoare. Cetățenii care își redactează testamentul pot alege ca legislația propriei țări să se aplice asupra întregii averi deținute, chiar dacă trăiesc în alt stat membru și au bunuri sau proprietăți în diferite țări. Acest lucru va aduce liniște în suflet și stabilitate legală unui număr de aproximativ 450 de mii de familii europene implicate, în fiecare an, în proceduri transfrontaliere. Rezultatul final îl reprezintă proceduri mai rapide și mai ieftine, ce aduc economii de timp și bani cetățenilor europeni când vine vorba de taxele legale.”

Regulamentul prevede și introducerea unui certificat european de moștenitor, ce va permite celor ce îl dețin să își demonstreze statutul și să își exercite drepturile pe întregul teritoriul UE. Singurele state membre care fac excepție de la aplicarea noilor norme sunt Marea Britanie, Irlanda și Danemarca.

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/17082015_succesiuni_transfrontaliere_ro.htm

Pin It on Pinterest

Share This