Se estimează că, în fiecare an, în jur de 88 de milioane de tone de alimente sunt irosite în UE. Risipa de alimente este o problemă majoră. Acestea se pierd sau se irosesc de¬a lungul întregului lanț de distribuție: în exploatațiile agricole, în procesul de prelucrare și fabricație, în magazine, în restaurante și la domiciliu. Pe lângă impactul economic și asupra mediului, risipa de alimente are și un aspect social important: ar trebui facilitată donarea surplusului de alimente sigure și comestibile, astfel încât să poate ajunge la cei care au cea mai mare nevoie de acestea.

Obiectivul la nivel global este reducerea la jumătate a risipei de hrană pe cap de locuitor până în 2030, în comerțul cu amănuntul și consum, precum și a pierderilor de-a lungul lanțurilor de producție și aprovizionare.

În acest context, Comisia europeană a publicat în cursul lunii august structura Platformei UE privind risipa alimentară și pierderile de hrană. Aceasta reunește 70 de organizații membre, atât din sectorul public, cât și privat.

Noua platformă va sprijini toate părțile implicate în definirea acțiunilor necesare de-a lungul lanțului valoric alimentar, promovarea cooperării inter-sectoriale, realizarea schimbului de bune practici și evaluarea progresului în domeniu.

Din sectorul public, au fost invitate să facă parte autoritățile statelor membre UE, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social European, Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).

Din sectorul privat, Comisia a selectat 37 de membri din mediul academic, neguvernamental și industrie. Aceștia au fost selectați în urma unui apel de candidaturi care a avut termen de depunere în data de 27 mai 2016. Ei au fost aleși pe baza experienței în prevenirea risipei de alimente, a capacității de a mobiliza părțile interesate și a gradului în care activitățile desfășurate și preocupările manifestate sunt reflectate în lanțul valoric alimentar.

Puteți consulta lista membrilor platformei pe Pagina dedicată Platformei UE privindrisipa alimentară și pierderile de hrană:
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform/index_en.htm  

Prima întâlnire a membrilor platformei este programată pentru data de 29 noiembrie 2016, la Bruxelles.

Context:
Inițiativa creării unei Platforme UE privind risipa alimentară a fost inclusă în Planul de acțiune pentru economia circulară, lansat în 2015. Conform acestuia, Comisia Europeană va întreprinde o serie de măsuri pentru a clarifica legislația UE referitoare la deșeuri, alimente și furaje și a facilita donarea de alimente și utilizarea, în condiții de siguranță, a fostelor produse alimentare și a subproduselor în producția de furaje.

Pin It on Pinterest

Share This