Comisia Europeană a adoptat miercuri, o propunere de regulament privind noi modalități integrate de colectare și utilizare a datelor din anchete sociale. Perfecționarea bazei de date cu indicatori va permite o mai bună analiză a evoluțiilor sociale și, totodată, reducerea atât a costurilor suportate de statele membre pentru efectuarea de sondaje, cât și a efortului respondenților. 

Regulamentul cadru propus va permite ca datele să fie publicate mai repede, deoarece reduce termenele de transmitere în mai multe domenii. De asemenea, acest regulament va spori comparabilitatea și coerența statisticilor sociale din UE, reunind șapte anchete existente la nivelul gospodăriilor care sunt realizate în prezent în UE și armonizând variabilele care sunt comune pentru două sau mai multe anchete.

Acest regulament cadru vizează șapte anchete privind gospodăriile: ancheta asupra forței de muncă(LFS), statisticile UE referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), ancheta privind educația adulților (AES), ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS), ancheta privind utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în gospodării (ICT-HH), ancheta bugetelor de familie (HBS) și ancheta europeană armonizată privind utilizarea timpului (HETUS).

Această inițiativă face parte dintr-un program major de modernizare a statisticilor sociale, derulat în strânsă cooperare cu statele membre. Inițiativa abordează provocările tot mai mari în acest domeniu al statisticii, printre care se numără inovarea rapidă în materie de metodologie și utilizările tehnologiei informației, disponibilitatea unor noi surse de date, apariția unor nevoi și așteptări noi ale utilizatorilor de date, precum și presiunea continuă asupra resurselor disponibile. Sunt în curs de elaborare inițiative similare în alte domenii ale statisticii, precum statisticile privind întreprinderile și cele agricole. 

De asemenea se vor reduce costurile suportate de statele membre implicate în efectuarea de anchete prin sondaj, precum și efortul rezidenților UE care răspund la acestea.
Comisia urmărește punerea treptată în aplicare a regulamentului cadru, începând cu 2019.

Propunerea este rezultatul unor ample consultări cu toate părțile interesate: producători de date, furnizori de date și utilizatori de date. Rezultatele consultării sunt sintetizate într-o evaluare a impactului, pusă la dispoziția publicului aici.

Context:
Sistemul Statistic European (SSE) produce datele statistice utilizate pentru a evalua performanța statelor membre în contextul semestrului european, pentru a monitoriza principalele obiective ale Strategiei Europa 2020, pentru a pune în aplicare numeroase cadre de evaluare ale Comisiei privind ocuparea forței de muncă și evoluțiile sociale și pentru a deschide calea către o viitoare viziune strategică pentru Europa după Strategia Europa 2020. În plus, prioritățile Uniunii în materie de politici necesită instrumente analitice și de monitorizare performante în ceea ce privește locurile de muncă, creșterea și investițiile, piața unică digitală, uniunea monetară mai profundă și mai echitabilă, migrația, piața internă, uniunea energetică și clima.

Statisticile sociale acoperă o gamă largă de domenii (demografie, ocuparea forței de muncă, veniturile și consumul, bunăstarea și calitatea vieții, educație, sănătate etc.) și sunt obținute din diverse surse (date privind persoanele și gospodăriile, colectate la nivel individual din eșantioane, recensămintele populației, date administrative agregate și date de la întreprinderi). Toate aceste aspecte sunt analizate într-o manieră coerentă, în conformitate cu programul de modernizare a statisticilor sociale. Regulamentul cadru propus în prezent reprezintă un pas important în procesul de modernizare a statisticilor sociale, în special în ceea ce privește datele anchetelor sociale.
Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/24082016_propunere_regulament_date_statistice_sociale_ro.htm

Pin It on Pinterest

Share This