Comisia Europeană a adoptat în 19 iulie o comunicare în care prezintă activitatea în curs cu privire la pregătirea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană.

La 30 martie 2019, Regatul Unit va ieși din UE și va deveni o țară terță. Acest fapt va avea repercusiuni asupra cetățenilor, a întreprinderilor și a administrațiilor publice, atât din Regatul Unit, cât și din UE. Aceste repercusiuni sunt variate, de la noi controale la frontiera externă a UE cu Regatul Unit, la valabilitatea licențelor, a certificatelor și a autorizațiilor eliberate de Regatul Unit, precum și la norme diferite pentru transferurile de date.

Statele membre și entitățile din sectorul privat sunt invitate să accelereze ritmul pregătirilor lor. Deși UE lucrează necontenit pentru a se ajunge la un acord care să asigure o retragere ordonată, retragerea Regatului Unit va genera fără îndoială perturbări – de exemplu, în lanțurile de aprovizionare ale întreprinderilor. Chiar dacă se ajunge la un acord, Regatul Unit nu va mai fi un stat membru după retragere și, prin urmare, nu va mai beneficia de aceleași avantaje ca un stat membru.

Acestea fiind spuse, pregătirea pentru retragerea Regatului Unit nu este numai responsabilitatea instituțiilor UE, ci este un efort comun la nivelul UE, la nivel național și la nivel regional.

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European intenția sa de a părăsi Uniunea Europeană. Dacă acordul de retragere ratificat nu stabilește o altă dată sau dacă, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și de comun acord cu Regatul Unit, Consiliul European nu hotărăște în unanimitate că tratatele încetează să se aplice de la o dată ulterioară, ansamblul dreptului primar și secundar al Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând de la 30 martie 2019. Regatul Unit va deveni în acel moment o țară terță.

Prin urmare, părțile interesate, precum și autoritățile naționale și autoritățile UE trebuie să se pregătească pentru cele două scenarii principale posibile:

  • dacă acordul de retragere este ratificat înainte de 30 martie 2019, dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit la 1 ianuarie 2021, adică după o perioadă de tranziție de 21 de luni;
  • dacă acordul de retragere nu este ratificat înainte de 30 martie 2019, nu va exista o perioadă de tranziție și dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit începând cu 30 martie 2019.

În ultimul an, Comisia a analizat întregul acquis al Uniunii (corpusul legislativ al UE) pentru a verifica dacă sunt necesare eventuale modificări, având în vedere retragerea Regatului Unit. Comisia a publicat peste 60 de avize sectoriale de pregătire pentru a informa publicul cu privire la consecințele retragerii Regatului Unit în absența unui acord de retragere.

De asemenea, până la 30 martie 2019, cele două agenții cu sediul la Londra – Agenția Europeană pentru Medicamente și Autoritatea Bancară Europeană –, precum și alte organisme cu sediul în Regatul Unit, cum ar fi Centrul de monitorizare a securității Galileo, vor părăsi Regatul Unit și o serie de sarcini efectuate de autoritățile britanice vor trebui, de asemenea, să fie reatribuite în afara Regatului Unit.

Pentru informații suplimentare:

– Textul comunicării

– Site-ul web al Comisiei Europene privind pregătirea pentru Brexit (inclusiv „Avizele privind pregătirea Brexitului”)

– Orientările Consiliului European (articolul 50) privind cadrul viitoarei relații dintre UE și Regatul Unit (23 martie 2018)

Pin It on Pinterest

Share This