Prin semnarea TTIP vor fi ajutați cetățenii și întreprinderile mari și mici astfel: se va deschide piața SUA pentru firmele din UE; va fi redusă birocrația cu care se confruntă firmele care fac exporturi;

se vor stabili reguli noi pentru a înlesni exportul, importul și investițiile, astfel încât să devină mai echitabile.

În ceea ce privește serviciile, prin semnarea TTIP se urmărește ca societățile UE din domeniul serviciilor să poată concura în SUA pe picior de egalitate cu firmele americane și, de asemenea, se urmărește să fie protejat dreptul guvernelor din UE de a desfășura servicii publice după cum cred de cuviință.

De ce se negociază serviciile?

Serviciile sunt importante și reprezintă coloana vertebrală a economiilor UE și SUA. De fapt, ele reprezintă 60% din economia și locurile de muncă din UE, iar UE și SUA deja exportă reciproc numeroase servicii. Însă firmele din UE se confruntă în continuare cu probleme atunci când încearcă să-și vândă serviciile pe piața SUA. TTIP preconizează abordarea acestor probleme. TTIP propune introducerea de reguli pentru reducerea sau eliminarea limitelor existente asupra procentului de acțiuni pe care le poate deține un acționar din UE într-o societate americană.

Totodată TTIP ar proteja sectoarele sensibile pentru UE sau SUA, cum sunt serviciile publice ar sprijini dreptul guvernelor de a stabili standarde de calitate sau de siguranță și de a reglementa serviciile în alte moduri.

Care sunt Obiectivele UE privind capitolul “servicii” al Parteneriatul  Transatlantic pentru Comerț și Investiții?

În domeniul serviciilor se dorește asigurarea cel puțin a următoarelor beneficii pentru întreprinderile din UE și pentru persoanele cu profesii liberale:

  • acces – înlăturarea barierelor cu care se confruntă întreprinderile din UE în anumite sectoare, precum: telecomunicațiile, inclusiv restricțiile cu privire la procentul de acțiuni pe care le poate deține un acționar din UE într-o societate americană; dragarea zonelor portuare, a porturilor sau a căilor navigabile pentru eliminarea nămolului sau a pietrișului.
  • mobilitate − prevederea posibilității ca profesioniștii cum sunt arhitecții, să poată să practice pe ambele maluri ale Atlanticului, prin recunoașterea reciprocă a calificărilor și să intre mai ușor pe teritoriul SUA.
  • acordarea de licențe și aprobări – convenirea unor standarde ridicate care să accelereze și să precizeze demersurile necesare pentru ca persoanele fizice și firmele să obțină licențe sau aprobări oficiale pentru furnizarea unor servicii precum: audit, consultanță managerială, consiliere juridică.
  • noi norme – convenirea unor norme pentru sectoarele industriale esențiale ale economiei Europei, cum sunt: telecomunicațiile, comerțul electronic, serviciile financiare, serviciile poștale și de curierat, transportul maritim (care ne-ar ajuta să exportăm mai mult, de exemplu, garantându-se că: – firmele din UE și SUA pot concura pe picior de egalitate pe ambele piețe), guvernele vor trata întreprinderile din UE și SUA în același mod, autoritățile de reglementare pot colabora mai strâns în viitor.
  • siguranță – furnizarea de către partea americană a celor mai ferme garanții cu putință că societățile din UE vor avea cel puțin același acces la piața SUA ca și în prezent.
  • protecție – pentru sectoarele sensibile precum: sectorul audiovizual (TV, radio și cinema); sănătatea publică și învățământul; serviciile sociale; distribuția apei.

Încheierea unui acord de liber schimb rezonabil și echilibrat cu SUA este una dintre cele zece priorități stabilite în Agenda pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice —declarația de misiune a Comisiei Juncker. Mai multe informații despre prioritățile Comisiei Europene, inclusiv despre acordul de liber schimb cu SUA, sunt disponibile la adresa de internet: http://ec.europa.eu/index_ro.htm

Pin It on Pinterest

Share This