Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului.

Programul are un buget total de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, care primește și evaluează aplicațiile. Europa Creativă are trei subprograme: Media, Cultura și o componentă transsectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.

În luna iunie 2015, în timpul Festivalului internațional de teatru de la Sibiu, Centrul Europe Direct Regiunea Centru va organiza, în parteneriat cu Biroul Europa Creativă România, un atelier practic de dezvoltare de proiecte finanțate prin intermediul programului Europa Creativă. Detalii privind acest eveniment vor fi disponibile pe pagina de internet a Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru în cursul lunii mai.

Detalii privind SUBPROGRAMUL CULTURA și calendarul de lansare a apelurilor în perioada 2014-2020

pdfSinteză Europa Creativă – Subprogramul Cultura

Broșura Europa Creativă: http://europedirect-adrcentru.ro/images/Europa-Creativa.pdf

Site-ul Biroului Europa Creativă România: http://www.europa-creativa.eu 

Site-ul Programului Europa Creativă: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

 

Pin It on Pinterest

Share This