European City Facility finanțează dezvoltarea unui concept de investiții (inclusiv studii de fezabilitate; piață, părți interesate, analize juridice, economice, financiare și de risc) cu un grant fix de 60 000 € pentru fiecare beneficiar. Apelul în derulare are ca scop finanțarea a 70 de beneficiari.

European City Facility (EUCF) își propune să sprijine municipalitățile și autoritățile locale în dezvoltarea conceptelor de investiții legate de implementarea acțiunilor identificate în planurile lor de acțiune privind climă și energie.

Obiectivul final al EUCF este de a construi o conductă substanțială de proiecte de investiții în energie durabilă în municipalitățile din Europa.

European City Facility finanțează dezvoltarea unui concept de investiții cu un grant fix de 60 000 EUR pentru fiecare beneficiar. Apelul în curs, care se închide pe 30 iunie 2023, ora 17.00 CEST, va finanța 70 de beneficiari.

Eligibilitate

EUCF este deschis tuturor municipalităților/autorităților locale, grupărilor acestora și entităților publice locale care reunesc municipalități/autorități locale din cele 27 de state membre ale UE, Islanda și Ucraina.

Solicitanții trebuie să aibă un plan climatic și/sau energetic. Acestea includ SECAP-uri (planuri de acțiune pentru energie durabilă și climă), dezvoltate în cadrul inițiativei Convenția primarilor, sau alte planuri de climă și/sau energie cu obiective de atenuare.

În plus, solicitanții trebuie să demonstreze angajamentul politic față de dezvoltarea Conceptului de investiții printr-o scrisoare de sprijin, semnată de primar sau de alt reprezentant politic relevant.

Solicitantul trebuie să se angajeze în perioada de monitorizare EUCF de doi ani.

Faceți verificarea rapidă a eligibilității aici.

Verificarea eligibilității este primul pas al procesului de solicitare EUCF. Acesta verifică dacă un solicitant este eligibil să solicite sprijin EUCF.

Răspunzând la câteva întrebări simple, puteți verifica dacă municipalitatea/autoritatea locală sau entitatea publică locală care reunește municipalități/autorități locale îndeplinește cerințele de eligibilitate EUCF. Pentru a trece la următoarea etapă a procesului de aplicare, trebuie să fiți capabil să îndepliniți toate cerințele. Documentele justificative nu sunt necesare în această etapă.

După finalizarea cu succes a verificării eligibilității, vă veți putea înregistra în zona de utilizatori a site-ului web EUCF, unde puteți continua cu cererea completă.

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul aplicanților și Întrebările frecvente.

Termen limită: 30 iunie 2023 la 17:00 CET (Bruxelles).

Mai multe informații despre apel pot fi găsite aici.

Pin It on Pinterest

Share This