Comisia Europeană a prezentat luni, 22 mai, recomandările specifice fiecărei țări din anul 2017. În cadrul acestor recomandări sunt definite orientările de politică economică pentru fiecare stat membru în parte, pentru următoarele 12-18 luni.

Recomandările pentru România

Comisia a adresat un avertisment României cu privire la existența unei abateri semnificative în 2016 de la traiectoria de ajustare, în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu (MTO). De asemenea, a recomandat Consiliului să adopte o recomandare prin care să i se ceară României să ia măsurile necesare în 2017, în vederea corectării acestei abateri semnificative. Este pentru prima oară când se aplică această procedură a cadrului de guvernanță economică al UE. Prin aceasta li se oferă autorităților posibilitatea de a lua măsuri corective pentru a evita deschiderea unei proceduri aplicabile deficitelor excesive.

De asemenea, Comisia recomandă României:

• În 2018, să își continue, în conformitate cu componenta preventivă a Pactului de stabilitate și de creștere, politicile fiscal-bugetare inițiate, ceea ce presupune eforturi fiscale substanțiale în 2018.
• Să asigure aplicarea integrală a cadrului fiscal-bugetar.
• Să consolideze respectarea obligațiilor fiscale și colectarea impozitelor.
• Să combată munca nedeclarată, inclusiv prin utilizarea sistematică a controalelor integrate.
• Să consolideze politicile de activare cu ținte specifice și serviciile publice integrate, adresându-se cu predilecție grupurilor celor mai îndepărtate de piața muncii.
• Să adopte legislație privind egalizarea vârstei de pensionare pentru bărbați și femei.
• Să instituie un mecanism transparent de stabilire a salariului minim, în consultare cu partenerii sociali.
• Să îmbunătățească accesul la un învățământ general de calitate, în special pentru copiii romi și pentru copiii din zonele rurale.
• În domeniul sănătății, să favorizeze tratamentul ambulatoriu și să combată plățile informale.
• Să adopte legislație care să asigure existența unui corp al funcționarilor publici profesionist și independent, recrutat pe baza unor criterii obiective.
• Să consolideze ierarhizarea în funcție de priorități a proiectelor de investiții publice și pregătirea acestora.
• Să asigure în timp util punerea în aplicare integrală și sustenabilă a Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice.

Recomandări pentru celelalte state

Economia se dovedește a fi rezilientă în UE și în zona euro, însă continuă să se confrunte cu unele provocări, cum ar fi creșterea lentă a productivității, consecințele crizei – inclusiv inegalitățile care persistă – și incertitudinea generată în principal de factori externi. Prin urmare, Comisia invită statele membre să profite de această ocazie pentru a consolida fundamentele economiilor lor prin punerea în aplicare a priorităților economice și sociale identificate în comun la nivel european: stimularea investițiilor, continuarea reformelor structurale și asigurarea unor politici fiscal-bugetare responsabile. Se acordă o atenție deosebită provocărilor și priorităților identificate pentru zona euro.

Context:

În luna februarie, Comisia a prezentat analiza sa detaliată a situației economice și sociale a fiecărui stat membru, sub forma unor raporturi de țară, în cadrul așa-numitului „pachet de iarnă” din 2017 al semestrului european. În luna aprilie, statele membre și-au prezentat programele naționale de reformă și programele de stabilitate (în cazul țărilor din zona euro) sau de convergență (în cazul țărilor din afara zonei euro), inclusiv măsurile luate în urma „pachetului de iarnă”. De asemenea, Comisia organizează în mod regulat consultări cu partenerii sociali și a invitat statele membre să acorde o mai mare atenție contribuției partenerilor sociali naționali.

Recomandările se bazează pe aceste dialoguri, pe programele naționale, pe datele elaborate de către Eurostat și pe Previziunile economice din primăvara anului 2017 pe care Comisia le-a publicat recent.

Recomandările Comisiei pentru România pot fi vizualizate la link-ul:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_romania-ro.pdf 

Recomandările Comisiei pentru fiecare țară pot fi vizualizate la link-ul:
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en 

Prezentarea generală a situației țărilor în cadrul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice și al Pactului de stabilitate și de creștere este disponibilă la link-ul:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/csrs-policy-areas-covered.pdf

Comunicarea generală: Semestrul european 2017 – Recomandări specifice fiecărei țări este disponibilă la următorul link: https://ec.europa.eu/info/files/2017-european-semester-communication-country-specific-recommendations_en

 

Pin It on Pinterest

Share This