Departamentul Haute-Loire caută trei parteneri europeni pentru a participa la un proiect în cadrul Programului Europa Creativă, care va fi implementat în perioada 2018-2022. Partenerul principal dorește să conducă acest proiect prin noi metode de educație și instruire, prin folosirea instrumentelor artistice și / sau creative, prin implementarea unor practici profesionale și civice mai colaborative. Acest proiect va dura cel mult 4 ani.

 1. Proiectul își propune:
   Crearea unor spații pentru dialog și gândire, între audiență, companii (manageri și lucrători) și părți interesate publice și private locale;
   Crearea instrumentelor de mediere între audiență, companii (manageri și lucrători) și actorii publici și privați locali;
   Crearea spațiilor pentru instruirea și educarea audienței, companiilor (managerilor și lucrătorilor) și a părților interesate publice și private locale.

Publicul este alcătuit din locuitorii din zonă, printre care se găsesc tinerii (în centrele de agrement și școlile primare sau medii) și familiile acestora, precum și persoanele cu dificultăți: vârstnici, invalizi, șomeri etc.

Scopul proiectului este de a crea un dialog social durabil local între locuitori (publicul), părțile interesate din zonele implementării și companii, pentru a le permite să înțeleagă mai bine evoluțiile și transformările industriei plastice, de ieri, azi și mâine. Pe lângă acesta, proiectul mai urmărește:

 • • Dezvoltarea economiei circulare și a noilor planuri economice;
  • Modernizarea uzinelor de producție, utilizând noile tehnologii, în special sistemele digitale;
  • Diversificarea utilizărilor în domeniul ambalării, industriei farmaceutice, construcțiilor, transporturilor și agriculturii;
  • Creșterea valorii locurilor de muncă în această industrie specifică;
  • Adaptarea formării profesionale la noile nevoi ale industriei;
  • Îmbunătățirea condițiilor de muncă;
  • Creșterea valorii patrimoniului legat de această industrie (legătura între trecut, prezent și viitor).

Prin urmare, primul partener ar fi în mod ideal din Germania, fiind reprezentat de o companie industrială sau un grup de companii industriale, un centru de formare în domeniul locurilor de muncă industriale (cercetare și dezvoltare, operatori, marketing, management etc.), o universitate sau un centru de cercetare care a reușit să-și facă metodele de educație și formare să evolueze, pentru a permite lucrătorilor, sau viitorilor lucrători, să participe la viața și transformările companiei și să ia în considerare opiniile și ideile lor în îmbunătățirea metodelor și tehnologiilor de producție, spre exemplu. Acesta poate fi un organism care lucrează în domeniul industriei plastice sau nu.

Cel de-al doilea partener ar putea fi din orice țară europeană și ar putea fi un organism public sau privat care creează și folosește practici artistice și creative ca instrument de dezvoltare a legăturilor sociale, a dialogului, a educației și formării, precum și a medierii între audiență, părțile interesate din zonă și companii. De exemplu: un centru de artă sau o autoritate publică locală care utilizează aceste practici și metode ca instrument de dezvoltare a relațiilor și abilităților sociale în domeniile comunicării, managementului, organizării, formării, dezvoltării și îmbunătățirii companiilor și teritoriilor.

Din orice țară europeană, cel de-al treilea partener ar putea fi un organism public sau privat, de exemplu o școală sau un grup de școli, care utilizează sau creează noi spații pentru dialog și gândire, pentru a crea un dialog social durabil local și pentru a îmbunătăți profesionalismul și abilitățile civice, pentru a testa practicile lor colaborative. Persoanele tinere și fără locuri de muncă vor fi vizate în mod special pentru a-și cunoaște mai bine zona (să înțeleagă de unde vin și unde locuiesc) și să își imagineze viitorul în același domeniu, în funcție de structura economică locală.

Mai multe informații pot fi furnizate de doamna Carine Demourgues, care poate fi contactată prin e-mail carine.demourgues@hauteloire.fr  sau telefonic la 0033471074366.

Pin It on Pinterest

Share This