Vă informăm ca s-a lansat competiția cu titlul European Excellence Initiative, HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03-01. Scopul apelului este creșterea excelenței în știință și în crearea de valoare printr-o cooperare mai profundă și incluzivă din punct de vedere geografic în alianțe ale instituțiilor de învățământ superior, alianțe ale universităților europene selectate în cadrul Erasmus+, cu un accent deosebit pe extinderea țărilor, precum și îmbunătățirea competitivității globale și a vizibilității instituțiilor de învățământ superior din Europa, creând o masă critică în domenii cheie precum tranziția ecologică și zonele de misiune Orizont Europa.

Inițiativa de excelență europeană în dimensiunea sa lărgită își propune să ridice excelența în știință și în valoarea cunoștințelor universităților Europei prin cooperare. Acțiunea va interacționa cu universitățile și le va împuternici în continuare pentru a fi actori ai schimbării în domeniul cercetării și inovării

Prin schimbul de cooperare și practică din punct de vedere geografic, universitățile din diferite capacități ar beneficia de schimbări instituționale. Acest lucru ar crește atractivitatea și ar accelera accesul la excelență.

Prin dezvoltarea unei cooperări mai strânse cu partenerii economici și industriali în cadrul ecosistemelor de inovare locale și regionale, cercetătorii academici și personalul de asistență li se va oferi posibilitatea de a fi instruiți în valoarea cunoștințelor, antreprenoriat, acces la finanțe, în orice etapă a carierei lor și de a intra în Reprezintă varietatea activităților academicilor în evaluarea carierei lor.

Cooperarea universităților va fi susținută pentru a crea o masă critică de cercetare și inovare și pentru a urmări obiective specifice care contribuie la accelerarea zonelor cheie R&I cheie ale alegerii, de exemplu, una sau mai multe domenii de misiune.

Inițiativa europeană de excelență în dimensiunea sa de lărgire este deschisă oricărei rețele sau alianțe a instituțiilor de învățământ superior, cum ar fi – dar fără a se limita la – alianțe ale universităților europene selectate sub Erasmus+și permite geometrii variabile (în cazul în care în cazuri Universitățile care participă la alianțe pentru specific Temele pot face echipă cu alți parteneri pentru a urmări alte teme sau obiective specifice).

În conformitate cu acest apel, centrul de greutate al acțiunii trebuie să fie în lărgirea țărilor. Solicitanții trebuie să demonstreze în mod convingător acest accent geografic, de exemplu, printr -o alocare bugetară de cel puțin 70% pentru participanții din țări lărgite.

Data limită de depunere a aplicațiilor este 12 aprilie 2023

Manualul apelului îl găsiți aici.

Eligible pentru acest apel sunt: universitățile, entitățile private și autoritățile locale.

Proiectele ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a priorităților agendei politice din ERA la instituțiile de învățământ superior participante, în special consolidarea carierei de cercetare în mediul academic și nu numai.

Proiectele ar trebui să urmărească următoarele obiective:
 • Realizarea unei circulații mai echilibrate a talentelor;
 • Consolidarea rolului instituțiilor de învățământ superior în ecosistemele de inovare;
 • Integrarea practicilor și instrumentelor pentru partajarea deschisă a cunoștințelor și datelor;
 • Progrese către reforma sistemului de evaluare pentru cercetare, inclusiv evaluarea carierei;
 • Legături îmbunătățite între știință și afaceri;
 • A promovat egalitatea de gen, diversitatea și încurajarea incluziunii prin intermediul planurilor și politicilor de egalitate de gen incluzivă;
 • Accelerarea tranziției ecologice și digitale a societății pentru a sprijini Agenda Politică a ERA ACȚIUNEA 11;
 • Cooperare internațională integrată cu entități înființate în țări terțe pentru a sprijini Agenda Politică a Politicii Action 9.

 

Solicitanții sunt încurajați să implementeze obiectivele de politică a zonei europene menționate anterior și să consolideze schimbările instituționale prin intermediul unui pachet coerent de activități care ar putea include următoarele:

 • Partajarea capacităților de cercetare și inovare, inclusiv infrastructuri;
 • Dezvoltarea agendelor comune interdisciplinare de cercetare & inovare;
 • Divulgarea și inspirația ecosistemelor de inovare locală/regională;
 • Consolidarea carierei de cercetare și a creșterii interdisciplinare;
 • Reformarea evaluării cercetării;
 • Digitalizarea instituțiilor și partenerilor;
 • Implicarea cu cetățeni, orașe, regiuni și alți actori non-academici;
 • Instruire și consolidare a capacității pentru managementul cercetării și inovării, inclusiv IPR;
 • Schimb de personal academic și non-academic pentru împărtășirea bunelor practici;
 • Divulgare globală și internaționalizare;
 • Consolidarea cooperării cu partenerii din afara statelor membre ale UE și a țărilor asociate.

Cheltuielile pentru activități de cercetare și inovare (cum ar fi finanțarea semințelor pentru proiecte de cercetare colaborativă, activități legate de cercetarea comună de doctorat și postdoctoral, activități de valorificare a cunoștințelor etc.) nu pot depăși maximum 20% din bugetul total.

Acțiunile ar trebui să prezinte o durată adecvată ambiției și complexității alianței instituțiilor de învățământ superior. Durata nu trebuie să depășească 5 ani.

Pin It on Pinterest

Share This