Sistemul de TVA al UE este un punct forte al pieței unice. Prin eliminarea obstacolelor care denaturau concurența și împiedicau libera circulație a mărfurilor, el a înlesnit foarte mult schimburile comerciale în cadrul UE. Totuşi, sistemul actual de impozitare a schimburilor comerciale dintre statele membre funcționează în continuare pe baza unui „regim tranzitoriu” vechi de 25 de ani.

În cadrul acestuia, operațiunile interne și operațiunile transfrontaliere fac obiectul a două regimuri TVA complet diferite. Drept urmare, întreprinderile care efectuează operațiuni comerciale transfrontaliere suportă un cost suplimentar de conformitate de 11 % comparativ cu întreprinderile care efectuează operațiuni comerciale exclusiv la nivel național. În plus, dat fiind că permite achiziționarea transfrontalieră de bunuri cu scutire de TVA, acest regim este predispus în mod deosebit la fraudă. Se estimează că aproximativ 50 de miliarde EUR, adică 100 EUR pe cetățean european pe an, se pierd din cauza fraudelor transfrontaliere în domeniul TVA. Se estimează că această sumă ar putea fi redusă cu 80% grație reformei propuse.

În Planul său de acțiune privind TVA din 7 aprilie 2016, Comisia a subliniat necesitatea de a crea un spațiu unic european în materie de TVA care să poată face față provocărilor secolului 21. Modernizarea sistemului de TVA existent se va realiza printr-o serie de măsuri progresive. Progresele înregistrate de la adoptarea planului de acțiune privind TVA sunt adaptarea sistemului de TVA la economia digitală și măsuri specifice de combatere a fraudei, precum îmbunătățirea colectării impozitelor și a cooperării administrative.

Prin pachetul legislativ prezentat în 4 octombrie 2017, Comisia propune modificarea fundamentală a sistemului de TVA actual, prin impozitarea vânzărilor de bunuri dintr-o țară a UE în alta în același mod ca a vânzărilor de bunuri în interiorul unui stat membru. Astfel va fi creat un nou sistem de TVA definitiv pentru UE.

 

Patru principia pentru TVA în Uniunea Europeană

Se urmăreşte obținerea unui acord cu privire la patru principii fundamentale, sau „pietre de temelie” ale unui nou spațiu unic definitiv pentru TVA în UE:

  • Combaterea fraudei: Se va percepe TVA în cadrul comerțului transfrontalier între întreprinderi. În prezent, acest tip de comerț este scutit de TVA, ceea ce creează o lacună ușor de exploatat de întreprinderile lipsite de scrupule pentru a colecta TVA și a dispărea mai apoi fără a vărsa banii către autoritățile fiscale.
  • Ghișeul unic: Datorită „ghișeului unic”, întreprinderile care efectuează vânzări transfrontaliere își vor putea îndeplini mai ușor obligațiile de plată a TVA. Comercianții vor putea să facă declarații și plăți prin intermediul unui singur portal online în propria limbă și conform acelorași norme și formulare administrative ca și în țara lor de origine. Statele membre își vor plăti TVA reciproc în mod direct, așa cum se întâmplă deja pentru toate vânzările de servicii electronice.
  • Mai multă coerență: Trecerea la principiul „destinației”, conform căruia TVA finală este întotdeauna plătită în statul membru al consumatorului final și este percepută la cota aplicată de statul membru respectiv. Acesta este un angajament mai vechi al Comisiei Europene, sprijinit de statele membre. Principiul este deja în vigoare pentru vânzarea de servicii electronice.
  • Mai puțină birocrație: Simplificarea normelor privind facturarea va permite vânzătorilor să întocmească facturi în conformitate cu normele din țara lor de origine chiar și în cazul operațiunilor transfrontaliere. Întreprinderile nu vor mai fi nevoite să întocmească o listă de operațiuni transfrontaliere pentru autoritatea lor fiscală (așa-numita „declarație recapitulativă”).

Propunerea din 4 octombrie 2017 introduce, de asemenea, noțiunea de persoană impozabilă atestată – o categorie de întreprinderi de încredere, care vor beneficia de norme mai simple și mai rapide. Totodată, au fost propuse patru „soluții rapide”, care vor intra în vigoare până în 2019. Aceste măsuri pe termen scurt au fost solicitate în mod explicit de statele membre pentru a îmbunătăți funcționarea cotidiană a sistemului actual de TVA până când va fi convenit și implementat integral regimul definitiv.

Etapele următoare

Această propunere legislativă va fi trimisă statelor membre în cadrul Consiliului pentru aprobare și Parlamentului European pentru consultare. Comisia va continua această inițiativă în 2018 cu o propunere juridică detaliată în vederea modificării Directivei privind TVA la nivel tehnic, astfel încât regimul definitiv de TVA propus astăzi să fie pus în aplicare fără probleme.

Pentru informații suplimentare vă invităm să accesaţi:

Comunicarea În continuarea Planului de acțiune privind TVA Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0566&from=EN  
Planul de acțiune privind TVA din 2016
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_ro.htm 

Studiul privind deficitul de încasare a TVA din 2017
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_ro.htm 

Propunerile Comisiei privind TVA pentru comerțul electronic (decembrie 2016)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_ro.htm 

Pin It on Pinterest

Share This