Comisia Europeană a adoptat în 2 iunie 2014 la Bruxelles, o serie de recomandări în materie de politică economică pentru fiecare stat membru în scopul de a se consolida redresarea care a început în urmă cu un an. Recomandările au la bază analize detaliate privind situația din fiecare țară și formulează orientări cu privire la modalitățile de stimulare a creșterii economice, de intensificare a competitivității și de creare de locuri de muncă în perioada 2014-2015.

În acest an, accentul nu mai este pus pe abordarea chestiunilor urgente cauzate de criză, ci pe consolidarea condițiilor necesare pentru creștere durabilă și ocuparea forței de muncă în economia din perioada post-criză. “Eforturile şi sacrificiile făcute de întreaga Europă au început să dea roade. Creşterea începe să câştige teren, cu toate că este încă destul de modestă, vom vedea o mărire a ocupării forţei de muncă începând cu acest an. Principala provocare a UE în prezent este de natură politică: Cum putem menţine sprijinul pentru reformă  timp în care presiunea crizei se îndepărtează? Dacă politicienii îşi vor asuma rolul de lideri şi vor vedea reforma – cu toate că este nepopular – putem livra o redresare puternică şi un standard mai bun de trai pentru toată lumea” a declarat preşedintele CE, Jose Manuel Barroso, în cadrul conferinţei de presă susţinută, luni, la Bruxelles.

Conform analizei efectuate de Comisie, eforturile susținute depuse în ultimii ani în materie de politică la toate nivelurile au așezat economia UE pe un teren mult mai solid. Cu toate acestea, creșterea economică va rămâne inegală și fragilă în perioada 2014-2015, astfel încât este necesar să fie menținut impulsul dat reformei. Pe termen mai lung, potențialul de creștere al UE este încă relativ scăzut: se va înregistra doar o îmbunătățire lentă a nivelurilor ridicate ale șomajului și a situației sociale dificile, iar reducerea decalajelor semnificative în ceea ce privește investițiile va necesita parcurgerea unui proces de durată.

În acest an s-au formulat recomandări pentru 26 de țări (cu excepția Greciei și a Ciprului, care, în prezent, pun în aplicare programe de ajustare economică). Aceste recomandări reflectă progresele realizate începând din 2013, atunci când a avut loc prima rundă de recomandări, care a generat rezultate pozitive.

În ceea ce privește situația României, sunt menţionate progrese substanţiale în diverse domenii. Comisia Europeană avertizează însă că rămân  provocări majore pentru România, cum ar fi rezistenţa puternică la măsurile de combatere a corupţiei, frauda fiscală, scăderea veniturilor gospodăriilor, creşterea inegalităţilor în materie de venituri şi capacitatea redusă a administraţiei publice de a elabora politici. Recomandările Comisiei Europene privind măsurile prioritare în perioada 2014-2015 vizează următoarele domenii:

• implementarea programului de asistență UE-FMI;

• implementarea strategiei bugetare pentru 2014;

• accelerarea reformelor din sectorul sănătății;

• consolidarea măsurilor active de ocupare pe piața muncii;

• creșterea calității și accesibilității educației și formării profesionale;

• creșterea eficienței și eficacității transferurilor sociale;

• accelerarea eforturilor de consolidare a capacității administrative; și

•  promovarea competitivității și eficienței în sectoarele de transport și energie.

Recomandările specifice fiecărei țări vor fi discutate de liderii UE și de miniștrii UE în luna iunie. Acestea vor fi adoptate oficial de către Consiliul UE al miniștrilor de finanțe la data de 8 iulie. În continuare va fi la latitudinea statelor membre să pună în aplicare aceste recomandări, prin adoptarea lor în momentul elaborării bugetelor lor naționale și a altor politici relevante pentru 2015. Recomandările din 2014 pentru România pot fi consultate la adresa de internet: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_ro.htm

 

Pin It on Pinterest

Share This