În data de 11 iulie 2017, grupul de experți independenți pentru politica de coeziune și-a prezentat raportul final referitor la un cadru simplificat privind fondurile Uniunii Europene după 2020. Activitatea administrațiilor locale și a întreprinderilor care doresc să solicite finanțare din partea UE este îngreunată de numărul mare de norme care există în prezent. Prin urmare, simplificarea este esențială. Comisia Europeană ar trebui să examineze modalități de a simplifica și mai mult accesul la fondurile UE în cadrul bugetar pentru perioada de după 2020. 

Se dorește ca aceste aspecte să fie integrate în discuția cu privire la viitorul finanțelor UE, care a fost lansată de Comisie la 28 iunie prin publicarea documentului său de reflecție pe această temă, ultimul dintr-o serie de cinci astfel de documente prezentate în urma publicării de către Comisie, la 1 martie, a Cărții albe privind viitorul Europei.

 

Propuneri din partea grupul de experți independenți pentru simplificarea accesului la fondurile europene

Potrivit grupului, arhitectura actuală a normelor este eficace, dar trebuie simplificată. Cea mai bună metodă de simplificare a normelor este reducerea numărului acestora. Astfel, grupul propune norme care trebuie eliminate sau reduse drastic.

De asemenea, ar trebuie menținută guvernanța partajată a gestionării pentru a se asigura încrederea reciprocă și asumarea obiectivelor comune în materie de creștere si de creare a locurilor de muncă.

O altă propunere face trimitere la armonizarea normelor din cadrul diferitelor fonduri și instrumente ale UE, în ceea privește ajutoarele de stat, achizițiile publice și metodele de rambursare a costurilor, pentru a facilita sinergiile și pentru a permite beneficiarilor să solicite, pentru același proiect, fonduri UE din surse diferite.

Un cadru mult mai simplificat ar trebui să fie accesibil tuturor statelor membre și regiunilor. Astfel, Grupul a sugerat ca normele Uniunii să fie limitate la prioritățile de investiții strategice și la principiile privind cheltuielile, iar fondurile europene să fie acordate prin intermediul mecanismelor administrative naționale existente. Statul membru și Comisia ar urma să convină asupra reformelor structurale necesare și asupra rezultatelor concrete care vor face obiectul rambursării, iar activitatea de audit a Comisiei va fi mai limitată.

Context

Grupul la nivel înalt a fost lansat de Comisie în 2015 și are drept obiectiv identificarea oportunităților de eliminare a complexității inutile a normelor din cadrul politicii de coeziune, având în vedere atât evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) 2014-2020, la care grupul a adus o contribuție semnificativă, cât și dezbaterea privind cadrul bugetar pentru perioada de după 2020.

Grupul este alcătuit din doisprezece membri, reprezentanți ai autorităților naționale și regionale, dar și a sectorului privat. Toți au experiență personală în gestionarea fondurilor UE, precum și idei inovatoare de reformare a sistemului.

 

Propunerea Grupului la nivel înalt pentru perioada post 2020, adresată factorilor de decizie, este disponibilă la link-ul:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020 

 

Documentul de reflecție asupra viitorului finanțelor UE poate fi descărcat accesând link-ul:

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_ro.

Pin It on Pinterest

Share This