Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat, luni, un nou apel de proiecte în cadrul Programului Asistență Tehnică 2021 – 2027 (PoAT 2021-2027), de data aceasta în cadrul Priorității 2 – „Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ”.

Sfarsitul primului paragraf

Atragerea fondurilor europene alocate în perioada de programare 2021 – 2027 depinde în mare măsură de pregătirea instituțiilor responsabile și de capacitatea lor de a planifica apelurile de proiecte, de a realiza evaluarea și contractarea propunerilor primite, de a monitoriza implementarea noilor contracte de finanțare. Prin acest apel vor fi finanțate proiecte ce vor asigura nevoile de asistență tehnică specifice gestionării Programului Sănătate, Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, Programului Dezvoltare Durabilă și inclusiv ale PoAT, nevoile orizontale ale instituțiilor publice implicate în managementul programelor finanțate din fonduri europene, precum și pe cele ale beneficiarilor acestora.

 

Concret, în cadrul apelului vor fi acordate finanțări care vor asigura:

 

  • Sprijin în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor europene;
  • Informare şi comunicare;
  • Sprijin pentru întărirea parteneriatului;
  • Sprijin pentru întărirea capacității de evaluare și realizarea evaluărilor Acordului de Parteneriat și a programelor operaționale;
  • Sprijin SMIS și asigurare echipamente TIC;
  • Pregătirea perioadei post-2027;
  • Instruire;
  • Măsuri pentru consolidarea capacității administrative.

 

Suma alocată prezentului apel de proiecte este de 271.621.771 euro,  suma din Fondul social european Plus (FSE+) reprezentând 142.538.630 euro, iar perioada de depunere a proiectelor este 31 iulie 2023 – 31 decembrie 2027. Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte este publicat aici: https://mfe.gov.ro/pat-21-27/.

 

Reamintim că primul apelul de proiecte din cadrul PoAT 2021 – 2027 a fost lansat în data de 19 iulie a.c., în Prioritatea 1 „Asigurarea funcționării sistemului de coordonare și control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ și gestionarea programelor”.

 

Astfel, în prezent, Programul Asistență Tehnică are deschise linii de finanțare în valoare totală de 844.858.137 euro, adică 88% din alocarea totală a programului de 959.430.864 euro.  Astfel,  sunt asigurate resursele necesare pentru implementarea programelor de finanțare din Politica de Coeziune 2021 – 2027.

 

Scopul Programului Asistență Tehnică 2021 – 2027 este de a asigura sprijinul necesar pentru un proces de implementare eficientă și eficace a fondurilor europene în România, prin îmbunătățirea capacităților instituționale și individuale, a proceselor administrative de implementare a programelor de finanțare, prin încurajarea utilizării lecţiilor învăţate în cadrul exercițiilor de programare anterioare și prin susținerea ajustărilor structurale necesare implementării fondurilor și reducerii poverii administrative a beneficiarilor.

 

 

Informații suplimentare despre Programul Asistență Tehnică 2021 – 2027 sunt publicate aici: https://mfe.gov.ro/pat-21-27/.

 

Informații privind noul sistem informatic MySMIS2021 sunt disponibile aici: https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021

Pin It on Pinterest

Share This