Oportunitățile de finanțare nerambursabile în domeniul culturii pentru perioada 2014-2020, au fost promovate în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Peste 70 de persoane au participat la evenimentul ce s-a axat pe furnizarea de informații punctuale privind fondurile nerambursabile disponibile în domeniul culturii. Evenimentul a fost organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru, în colaborare cu Biroul Europa Creativă și Punctul Europa pentru Cetățeni, ce funcționează în cadrul Ministerului Culturii şi cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu.

Evenimentul, care s-a desfășurat la Primăria Municipiului Sibiu în data de 11 iunie 2014, a reunit reprezentanţi ai ONG-urilor şi asociaților implicate în diverse domenii culturale, reprezentanți ai autorităților publice locale, precum și reprezentanți din mediul universitar, atât din Regiunea Centru, cât și din regiunile învecinate.

Conferinţa a fost deschisă de reprezentanții ADR Centru, alături de gazdele din Sibiu, doamna Stela Matioc, din partea Primăriei municipiului şi domnul Constantin Chiriac, din partea Teatrului Naţional ”Radu Stanca” din Sibiu. Finanțările disponibile prin programul Europa Creativă 2014 – 2020 – subprogramul ”Cultura”, au fost prezentate de doamna Bianca Floarea, coordonator în cadrul Biroului Europa Creativă România, reprezentant al Ministerului Culturii. Fondurile disponibile prin subprogramul ”Cultura” se adresează teatrelor, muzeelor, operelor, galeriilor, centrelor de dans, asociaţiilor şi fundaţiilor culturale, centrelor culturale, școlilor și universităților, editurilor, firmelor de design și altor tipuri de business creativ, autorităților publice. Prezentarea acestui subprogram a pus accent pe dezvoltarea proiectelor de cooperare europeană, traduceri literare, rețele și platforme europene.

Reprezentanţii Muzeului Astra şi Bruckenthal au reţinut atenţia celor prezenţi cu experiențe şi exemple de cooperare culturală europeană prin Programul Cultura şi alte programe europene și recomandări pentru viitorii aplicanți la Europa Creativă. Astfel, Simona Tolciu și Dana Botoroagă au prezentat două din proiectele derulate de Complexul Național Muzeal Astra în cadrul Programului Cultura: Carnival King of Europe (http://www.carnivalkingofeurope.it/) și Design Recherche Europe Art Métiers (dreamcraftsgallery.eu). De asemenea, Doamna Anamaria Tudorie a prezentat câteva proiectele derulate de Muzeul Brukenthal (http://www.brukenthalmuseum.ro/proiecte/index.html).

Programul de finanțare nerambursabilă ”Europa pentru cetăţeni” a fost prezentat de doamna Gabriela Nicolau, expert în cadrul Punctului Europa pentru Cetățeni România din cadrul Ministerului Culturii. Acest program promovează cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă. Următorul termen pentru depunerea de proiecte în cadrul componentei 2 a programului (Măsura 2.1 Înfrățire între localități, Măsura 2.2 Rețele de orașe și Măsura 2.3 Proiecte ale societății civile) este 1 septembrie 2014.

Cu ocazia acestui eveniment, Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru a lansat o broșură care prezintă pe scurt Programul “Europa Creativă” și alte surse de finanțare pentru proiecte din domeniul culturii. Aceasta poate fi consultată în format electronic la adresa de internet: http://europedirect-adrcentru.ro/ec/

Centrul Europe Direct Regiunea Centru pregătește pentru toamna acestui an, după stabilirea resurselor europene disponibile pentru investiții în dezvoltarea regională, un eveniment în care vor fi prezentate fondurile disponibile în anii următori prin intermediul Instrumentelor Structurale și de Investiții, precum şi instituţiile care le gestionează.

 [widgetkit id=82]

Pin It on Pinterest

Share This