Comisia a publicat luni, 24 iunie, rezultatele unei campanii paneuropene de testare a produselor alimentare. Studiul a fost bazat pe testarea de produse alimentare din întreaga UE aplicând aceeași metodologie, pentru a înțelege mai bine dublul standard de calitate al produselor.

În cadrul studiului, realizat de Centrul Comun de Cercetare (serviciul intern al Comisiei pentru știință și cunoaștere), au fost analizate aproape 1.400 de produse alimentare din 19 state membre ale UE. 9% din produsele comparate aveau o compoziție diferită, deși partea din față a ambalajului era identică. Alte 22% din produse aveau o compoziție diferită, în pofida faptului că partea din față a ambalajului era similară.

Studiul nu a demonstrat existența unui model geografic consecvent. Pe baza noii metodologii elaborate, autoritățile naționale competente vor fi de acum înainte în măsură să efectueze analize de la caz la caz pentru a detecta practicile înșelătoare interzise în temeiul legislației UE privind protecția consumatorilor.

La sondaj au participat următoarele state membre: Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Ungaria. Studiul, realizat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, descrie situația constatată pe piețele celor nouăsprezece state membre participante în perioada în care a fost realizată ancheta (noiembrie-decembrie 2018).

Testarea s-a bazat pe o metodologie armonizată elaborată de către Centrul Comun de Cercetare, în cooperare cu statele membre. Această metodologie permite eșantionarea, testarea și interpretarea datelor în termeni comparabili, în întreaga UE. Toate statele membre ale UE au fost invitate să colecteze informații cu privire la compoziția produselor alimentare selectate oferite pe piețele lor. Nouăsprezece state membre ale UE au transmis informații cu privire la 113 produse de marcă și 15 produse sub mărci proprii ale distribuitorilor. Într-o primă etapă, această analiză se bazează pe informațiile care figurează pe etichetele produselor și pe aspectul părții din față a produselor.

Campania de testare face parte din răspunsul Comisiei Europene la preocupările legate de produsele alimentare cu dublu standard de calitate. Produsele au fost selectate pe baza sugestiilor statelor membre, în urma plângerilor primite de autoritățile sau asociațiile de protecție a consumatorilor. Raportul va oferi o bază mai bună pentru discutarea standardelor de calitate duble în UE. Cu toate acestea, sunt necesare măsuri și cercetări suplimentare pentru ca evaluarea să fie mai reprezentativă, iar legătura dintre compoziție și calitate să fie mai bine înțeleasă.

Raportul poate fi consultat la adresa:
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/results-eu-wide-comparison-quality-related-characteristics-food-products 

Măsurile întreprinse de Comisie în acest sens

În conformitate cu legislația UE, comercializarea unui produs ca fiind identic cu cel comercializat într-un alt stat membru, în pofida faptului că acesta are o compoziție sau caracteristici semnificativ diferite, ar putea induce în eroare consumatorii în mod abuziv și ilegal dacă acest lucru nu poate fi justificat prin rațiuni legitime și obiective.

Din 2017, Comisia Europeană a adoptat diferite inițiative care au vizat:
• clarificarea, pe cale legislativă, a situațiilor în care standardele duble de calitate a produselor reprezintă o practică înșelătoare, în cadrul pachetului recent convenit privind „Noile avantaje pentru consumatori”;
• stabilirea unei metodologii comune pentru testarea produselor alimentare;
• publicarea unui set de orientări menite să sprijine autoritățile naționale în aplicarea legislației UE privind protecția consumatorilor și produsele alimentare;
• alocarea unei sume de peste 4,5 milioane de euro pentru a soluționa această problemă;
• testarea produselor la nivelul întregii UE, aplicând aceeași metodologie, pentru a înțelege mai bine fenomenul standardelor de calitate duble ale produselor.

Etape următoare

Comisia Europeană a lansat și o nouă cerere de propuneri, cu un buget total de 1,26 milioane de euro, pentru a consolida capacitățile organizațiilor consumatorilor de a testa produsele și de a identifica practicile înșelătoare. Data-limită pentru depunerea propunerilor este 6 noiembrie 2019.

Cererea de propuneri pe această temă este publicată la adresa:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-cons-rppi-ag-2019 

Pin It on Pinterest

Share This