Printre priorităţile pentru următorii cinci ani ale Comisiei Europene se numără valorificarea oportunităților din era digitală, respectând limitele siguranței și ale eticii.

Ursula von der Leyen a menționat faptul că Europa este deja un reper în domeniul telecomunicațiilor. Ea a precizat:

“A venit momentul să repetăm acest succes și să elaborăm standarde comune pentru rețelele noastre 5G. (…)

Pentru a deveni lideri în noua generație a tehnologiilor de vârf, vom investi în tehnologia blockchain, în calculul de înaltă performanță, în informatica cuantică și în algoritmi și instrumente care să permită schimbul de date și utilizarea datelor. Vom defini împreună standarde pentru această nouă generație de tehnologii care devin regula la nivel mondial.

 

Investițiile în inteligența artificială – o prioritate pentru Comisia Europeană

În primele 100 de zile ale mandatului său, Ursula von der Leyen va înainta o propunere legislativă referitoare la o abordare europeană coordonată a implicațiilor umane și etice ale inteligenței artificiale.

De asemenea, se va acorda prioritate investițiilor în inteligența artificială, atât prin intermediul cadrului financiar multianual, cât și printr-o utilizare pe scară mai largă a parteneriatelor public-private.

Un nou Act legislativ privind serviciile digitale va moderniza normele în materie de răspundere și siguranță aplicabile platformelor, serviciilor și produselor digitale și va asigura finalizarea pieței unice digitale.

 

Spațiul european al educației va deveni o realitate

Ursula von der Leyen a mai declarat în cadrul discursului susținut în fața Parlamentului European în data de 16 iulie 2019:

“Mă angajez fără rezerve ca până în 2025 să transform în realitate spațiul european al educației. Trebuie să eliminăm barierele din calea învățării și să îmbunătățim accesul la o educație de calitate. Trebuie să le permitem tuturor celor care învață să se deplaseze mai ușor între sistemele de învățământ din diferite țări și trebuie să reorientăm cultura educației în direcția învățării pe tot parcursul vieții, din care avem cu toții de câștigat.”

 

Cum se stabilesc prioritățile Comisiei Europene pentru următorii 5 ani?

La începutul mandatului fiecărei Comisii, președintele acesteia stabilește prioritățile care trebuie urmărite de-a lungul mandatului respectiv. Acestea reflectă agenda strategică a Consiliului și rezultatele discuțiilor dintre grupurile politice din cadrul Parlamentului European. 

Ursula von der Leyen a fost nominalizată pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene în cadrul Summit-ului Consiliului European din 30 iunie-2 iulie 2019, de la Bruxelles. Ursula von der Leyen a prezentat prioritățile insitituției pentru următorii 5 ani în cadrul discursului susținut în fața Parlamentului European în data de 16 iulie 2019.

În discursul său, Ursula von der Leyen a arătat că, dacă initial Europa a însemnat aspirația la pace pe un continent care fusese divizat prea multă vreme, aceasta a devenit treptat o aspirație la prosperitate și unitate, transpusă în realitate prin moneda unică, libertatea de circulație și extinderile succesive. În prezent, Europa “este aspirația de a trăi pe un continent unde natura și sănătatea sunt protejate, de a trăi într-o societate în care fiecare să aibă libertatea de a fi cine este cu adevărat, de a locui unde își dorește, de a iubi pe cine își dorește și de a-și urmări cele mai mari ambiții. Este aspirația către o lume deschisă la noile tehnologii și totodată fidelă valorilor seculare. Aspirația către o Europă care să își asume rolul de lider mondial în abordarea principalelor provocări ale vremurilor în care trăim.”

Ursula von der Leyen a prezentat totodată politicile pe care intenționează să le aplice pentru îndeplinirea acestei viziuni pentru Europa. Orientările politice se concentrează asupra a șase ambiții emblematice pentru Europa pentru următorii cinci ani, precum și pentru perioada ulterioară:

  • Un Pact ecologic european
  • O economie în serviciul cetățenilor
  • O Europă pregătită pentru era digitală
  • Protejarea modului nostru de viață european
  • O Europă mai puternică pe plan internațional
  • Un nou elan pentru democrația europeană

Prioritățile Comisiei Europene pentru următorii 5 ani pot fi consultate aici: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf

Comisia Europeană, în noua sa componenţă, îşi va începe activitatea la data de 1 decembrie 2019.

 

Ce urmează în continuare?

În programul de lucru al Comisiei este inclus un plan de acțiune pentru următoarele 12 luni. El prezintă modalitățile prin care pot fi transpuse în practică prioritățile politice. Celelalte instituții europene și parlamentele naționale pot, de asemenea, să ofere sugestii cu privire la program.

Pentru toate inițiativele legislative majore și pentru cele care definesc politici, direcțiile Comisiei pregătesc o evaluare a impactului pentru a analiza potențialele efecte economice, sociale și de mediu ale propunerilor.

Periodic, se actualizează o listă a inițiativelor planificate și o listă a inițiativelor adoptate de Comisie. Aceasta este trimisă celorlalte instituții europene pentru a le ajuta să-și organizeze propriile activități.

La sfârșitul anului bugetar, fiecare direcție elaborează un raport anual de activitate cu privire la acțiunile întreprinse în vederea atingerii obiectivelor. Aceste rapoarte sunt compilate într-un raport de sinteză care este prezentat Parlamentului European și Consiliului.

De asemenea, în fiecare an, președintele Comisiei prezintă în fața Parlamentului European realizările obținute de Comisie în cursul anului precedent și prioritățile sau inițiativele planificate pentru anul următor, în discursul privind starea Uniunii.

Pin It on Pinterest

Share This