Printre priorităţile Comisiei de la Bruxelles pentru următorii cinci ani se numără consolidarea economiei UE.

Referitor la acest subiect, Ursula von der Leyen a precizat în cadrul discursului susținut în fața Parlamentului European în data de 16 iulie 2019 că pentru realizarea unei economii puternice şi durabile este nevoie de consolidarea IMM-urilor:

“Avem nevoie de mai mulți inovatori tineri și agili care să dezvolte tehnologii revoluționare, la fel cum au făcut cu numai un deceniu în urmă giganții actuali din domeniul tehnologiei.

Vreau să iau măsuri prin care să le ușurez micilor întreprinderi calea către inovații de anvergură. Trebuie să continuăm să dezvoltăm piața pentru finanțarea creșterii societăților inovatoare ale viitorului.”

Este necesar ca IMM-urile să aibă acces la capitalurile existente pe piaţa europeană, iar un prim demers pentru acest lucru ar fi finalizarea uniunii piețelor de capital.

De asemenea, se va crea un fond privat-public specializat în oferte publice inițiale pentru IMM-uri, care va beneficia de o investiție inițială a UE care ar putea fi suplimentată cu o sumă echivalentă din partea investitorilor privați.

În privinţa fiscalităţii, Ursula von der Leyen a afirmat că este nevoie urgentă de reformarea sistemelor de impozitare a profiturilor din UE și de la nivel internațional:

“În situațiile în care se generează profituri, impozitele și taxele aferente trebuie să contribuie la finanțarea sistemelor noastre de securitate socială și de învățământ, precum și a infrastructurilor noastre. (…) Mă voi asigura că impozitarea marilor întreprinderi din domeniul tehnologiei este o prioritate. ”

 

Stabilirea unui salariu minim european

Abordând domeniul protecţiei sociale, Ursula von der Leyen a introdus în discuţie necesitatea asigurării unui salariu minim la nivel european, pentru ca toţi cetăţenii Uniunii să beneficieze de un trai decent, dar a menţionat că realizarea acestui obiectiv va fi discutată cu sindicatele şi patronatele de pe piaţa muncii.

 

Instituirea Garanției europene pentru copii

Ursula von der Leyen a precizat în cadrul discursului susținut în fața Parlamentului European în data de 16 iulie 2019:

“Faptul că aproape 25 de milioane de copii cu vârsta sub 18 ani sunt expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială reprezintă o vină colectivă a noastră, a tuturor. Copiii care trăiesc în sărăcie sunt mai susceptibili de a deveni adulți care trăiesc în sărăcie. Trebuie să întrerupem acest ciclu periculos și trebuie să facem progrese în această privință.

Pentru a-i sprijini pe toți copiii aflați în dificultate, voi crea Garanția europeană pentru copii, preluând astfel o propunere a Parlamentului European.

Acest instrument va contribui la asigurarea faptului că toți copiii din Europa expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială beneficiază de drepturi elementare, cum ar fi accesul la asistență medicală și la educație.”

 

Transformarea Garanției pentru tineret într-un instrument permanent de combatere a șomajului în rândul tinerilor

Ursula von der Leyen s-a referit de asemenea la necesitatea reducerii şomajului în rândul tinerilor.

“În ultimii cinci ani, Garanția pentru tineret a ajutat anual 3,5 milioane de tineri să participe la activități de formare sau educaționale ori să își găsească un loc de muncă.

Pentru a duce mai departe această reușită, voi transforma Garanția pentru tineret într-un instrument permanent de combatere a șomajului în rândul tinerilor. Acesta ar trebui să beneficieze de un buget mai mare și să facă obiectul unor raportări periodice, pentru a ne asigura că obiectivele stabilite sunt atinse în fiecare stat membru. ”

 

Cum se stabilesc prioritățile Comisiei Europene pentru următorii 5 ani?

La începutul mandatului fiecărei Comisii, președintele acesteia stabilește prioritățile care trebuie urmărite de-a lungul mandatului respectiv. Acestea reflectă agenda strategică a Consiliului și rezultatele discuțiilor dintre grupurile politice din cadrul Parlamentului European. 

Ursula von der Leyen a fost nominalizată pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene în cadrul Summit-ului Consiliului European din 30 iunie-2 iulie 2019, de la Bruxelles. Ursula von der Leyen a prezentat prioritățile insitituției pentru următorii 5 ani în cadrul discursului susținut în fața Parlamentului European în data de 16 iulie 2019.

În discursul său, Ursula von der Leyen a arătat că, dacă initial Europa a însemnat aspirația la pace pe un continent care fusese divizat prea multă vreme, aceasta a devenit treptat o aspirație la prosperitate și unitate, transpusă în realitate prin moneda unică, libertatea de circulație și extinderile succesive. În prezent, Europa “este aspirația de a trăi pe un continent unde natura și sănătatea sunt protejate, de a trăi într-o societate în care fiecare să aibă libertatea de a fi cine este cu adevărat, de a locui unde își dorește, de a iubi pe cine își dorește și de a-și urmări cele mai mari ambiții. Este aspirația către o lume deschisă la noile tehnologii și totodată fidelă valorilor seculare. Aspirația către o Europă care să își asume rolul de lider mondial în abordarea principalelor provocări ale vremurilor în care trăim.”

Ursula von der Leyen a prezentat totodată politicile pe care intenționează să le aplice pentru îndeplinirea acestei viziuni pentru Europa. Orientările politice se concentrează asupra a șase ambiții emblematice pentru Europa pentru următorii cinci ani, precum și pentru perioada ulterioară:

  • Un Pact ecologic european
  • O economie în serviciul cetățenilor
  • O Europă pregătită pentru era digitală
  • Protejarea modului nostru de viață european
  • O Europă mai puternică pe plan internațional
  • Un nou elan pentru democrația europeană

Prioritățile Comisiei Europene pentru următorii 5 ani pot fi consultate aici: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf

Comisia Europeană, în noua sa componenţă, îşi va începe activitatea la data de 1 decembrie 2019.

 

Ce urmează în continuare?

În programul de lucru al Comisiei este inclus un plan de acțiune pentru următoarele 12 luni. El prezintă modalitățile prin care pot fi transpuse în practică prioritățile politice. Celelalte instituții europene și parlamentele naționale pot, de asemenea, să ofere sugestii cu privire la program.

Pentru toate inițiativele legislative majore și pentru cele care definesc politici, direcțiile Comisiei pregătesc o evaluare a impactului pentru a analiza potențialele efecte economice, sociale și de mediu ale propunerilor.

Periodic, se actualizează o listă a inițiativelor planificate și o listă a inițiativelor adoptate de Comisie. Aceasta este trimisă celorlalte instituții europene pentru a le ajuta să-și organizeze propriile activități.

La sfârșitul anului bugetar, fiecare direcție elaborează un raport anual de activitate cu privire la acțiunile întreprinse în vederea atingerii obiectivelor. Aceste rapoarte sunt compilate într-un raport de sinteză care este prezentat Parlamentului European și Consiliului.

De asemenea, în fiecare an, președintele Comisiei prezintă în fața Parlamentului European realizările obținute de Comisie în cursul anului precedent și prioritățile sau inițiativele planificate pentru anul următor, în discursul privind starea Uniunii.

Pin It on Pinterest

Share This