Comisia Europeană a publicat ieri, 30 septembrie, primul raport privind statul de drept în UE. Raportul include contribuții din partea fiecărui stat membru și abordează atât evoluțiile pozitive, cât și cele negative care s-au înregistrat în acest domeniu în întreaga UE.

Raportul constată existența unor standarde înalte în materie de respectare a statului de drept în multe state membre, dar apreciază că, la nivelul UE, persistă totuși provocări importante în această privință.

Raportul analizează, de asemenea, evoluțiile pe care le-au antrenat măsurile de urgență luate de statele membre în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Raportul evaluează patru teme principale, care sunt deosebit de relevante pentru situația statului de drept: sistemele naționale de justiție, cadrele anticorupție, pluralismul și libertatea mass-mediei, precum și alte aspecte instituționale legate de sistemele de control și echilibru, care sunt esențiale pentru funcționarea eficace a sistemului de guvernanță democratică. 

Noul raport privind statul de drept își propune:

  • să lărgească setul de instrumente ale UE, adăugându-i un nou instrument cu rol preventiv; 
  • să lansezeo dezbatere cu toate părțile interesate și să pună bazele unei culturi a supremației legii în întreaga UE. Raportul ar trebui să fie pentru toate statele membre un prilej de a reflecta la cum pot fi soluționate problemele cu care se confruntă și cum pot învăța fiecare din experiențele celorlalți.
  • să arate cum poate fi consolidat în continuare statul de drept, cu respectarea deplină a sistemelor și a tradițiilor constituționale naționale.

 

Consultați la următorul link Raportul din 2020 privind statul de drept – Capitol consacrat situației statului de drept în România:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ro_rol_country_chapter_ro.pdf?fbclid=IwAR3dDKuIm3EjdpAdennkXrEC0tM2S2w27eHOT9CT2p6PyozT_0WYndvikcg

 

Principalele constatări referitoare la situația statului de drept în statele membre pot fi consultate în comunicatul Comisie Europene pe această temă:

https://ec.europa.eu/romania/news/20200930_raport_statul_de_drept_2020_ro

Pin It on Pinterest

Share This