Agenția Europeană de Apărare (EDA) a emis apelul său pentru cereri la premiile sale de cercetare, tehnologie și inovație EDA. Acest concurs va recompensa în total trei lucrări originale și valoroase legate de apărare care acoperă tehnologii, procese și aplicații pentru o apărare viitoare îmbunătățită.

Înscrierile câștigătoare vor veni cu idei care, dacă sunt implementate până în 2035, ar contribui la îmbunătățirea capacităților specifice de apărare a UE. Înscrierile vor fi evaluate pe calitatea și impactul acestora, cu un accent special pe tehnologie și inovație pentru a ajuta la acoperirea nevoilor și deficiențelor de apărare ale Uniunii Europene.

Concursul își propune să promoveze și să sprijine activitatea cercetătorilor din carieră timpurie, introducând munca lor în comunitatea de apărare, să stimuleze implicarea inovatorilor pentru a-și lărgi accesul la cercetări emergente și potențial perturbatoare și pentru a identifica zone în care este necesară investiții suplimentare pentru a aborda viitoarea apărare a apărării viitoare nevoile de capacitate.

Fiecare câștigător al premiului va primi 4.000 de euro.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 2 aprilie 2023.

Cum se aplică?

Regulile de concurs și criteriile de cerere pot fi găsite aici și aici, (plus anexele la apelul pentru aplicații aici).

Premiul va fi acordat oficial în timpul zilelor de inovare a apărării EDA din 2023 mai târziu în acest an. Concursul este deschis tuturor cetățenilor statelor membre participante la EDA.

Hedi

Premiul face parte din rolul din ce în ce mai mare al EDA în încurajarea inovației. În urma busolei strategice a UE pentru apărarea și securitatea UE și crearea hub-ului pentru Inovarea apărării UE (HEDI), EDA are sarcina de a promova căi către capacități militare de ultimă oră.

Premiile EDA fac parte din acea sarcină. HEDI servește la stimularea și facilitarea cooperării în ceea ce privește inovarea apărării, asigurând în același timp beneficii operaționale cu activități conexe ale Comisiei Europene, în special schema de inovare a apărării UE, coerența producției cu inovația NATO și alte organizații de inovare a apărării UE.

Rolul mai larg al EDA

EDA susține cele 26 de state membre în îmbunătățirea capacităților lor de apărare prin cooperarea europeană. Acționând ca facilitator și facilitator pentru ministerele apărării dispuse să se angajeze în proiecte de capacitate de colaborare, agenția a devenit centrul pentru cooperarea europeană a apărării cu expertiză și rețele care îi permit întregului spectru al capacităților de apărare.

Statele membre folosesc EDA ca platformă de experți interguvernamentali în care proiectele lor de colaborare sunt susținute, facilitate și implementate. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați aici.

Pin It on Pinterest

Share This