Cu ocazia discursului din 14 septembrie 2016 al președintelui Juncker privind starea Uniunii, Comisia a prezentat modul în care plănuiește să dea un impuls suplimentar investițiilor pentru sprijinirea creării de locuri de muncă și a creșterii sustenabile, atât în Europa cât și la nivel mondial.

Astfel, Comisia propune extinderea Fondului european pentru investiții strategice, care se bucură de succes și se află în centrul Planului de investiții pentru Europa, și majorarea și consolidarea lui precum și crearea unui nou Plan european de investiții externe pentru încurajarea investițiilor în Africa și în vecinătatea UE, pentru a consolida parteneriatele și pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Deblocând investiții în țări partenere, EIP va contribui la punerea în aplicare a Agendei 2030 privind obiectivele de dezvoltare durabilă și a Programului de acțiune de la Addis Abeba privind finanțarea pentru dezvoltare. De asemenea, EIP va oferi o contribuție esențială pentru combaterea cauzelor profunde ale migrației, pentru consolidarea parteneriatelor noastre și pentru analizarea factorilor care, pe termen lung, determină marile deplasări de populații.

FINANȚAREA
Elementul central al Planului de investiții externe este noul Fond european de dezvoltare durabilă, care se preconizează că va atrage investiții publice și private suplimentare, mobilizând, în total, până la 44 de miliarde EUR, pe baza unei contribuții de 3,35 miliarde EUR din bugetul UE și din Fondul european de dezvoltare. Pentru a consolida și mai mult capacitatea de acțiune și eficiența noului fond, Comisia invită statele membre și alți parteneri să furnizeze echivalentul acestor contribuții ale UE. Statele membre pot face acest lucru prin intermediul unor garanții care suportă a doua pierdere. În cazul în care aportul statelor membre va fi echivalent cu contribuția UE la garanție, investițiile suplimentare ar putea totaliza 62 de miliarde EUR. În cazul în care statele membre vor oferi și un aport echivalent cu contribuția la finanțarea mixtă, sumele investite ar putea ajunge la 88 de miliarde EUR.

TREI PILONI COMPLEMENTARI
EIP este format din trei piloni complementari:
• mobilizarea investițiilor prin combinarea facilităților existente pentru investiții cu o nouă garanție din cadrul noului Fond European pentru dezvoltare durabilă (FEDD). FEDD va fi format din două platforme de investiții regionale pentru Africa și pentru vecinătatea UE;
• intensificarea asistenței tehnice pentru un mediu de politică mai amplu în sprijinul autorităților publice și al întreprinderilor din țările partenere, astfel încât acestea să pregătească și să promoveze mai bine proiectele și să atragă mai multe investiții;
• îmbunătățirea mediului de afaceri general, prin încurajarea bunei guvernanțe, combaterea corupției, înlăturarea barierelor din calea investițiilor și eliminarea distorsiunilor de pe piață.

DE CE AVEM NEVOIE DE UN PLAN DE INVESTIȚII EXTERNE?
Creșterea economică din țările în curs de dezvoltare a ajuns în prezent la cel mai scăzut nivel din 2003. Instabilitatea și conflictele din Africa și din vecinătatea UE au fost agravate de criza economică mondială, ducând la creșterea nivelului global de îndatorare și reducând accesul la finanțare pentru realizarea investițiilor extrem de necesare. Instabilitatea și conflictele au agravat și criza actuală în materie de migrație, astfel că în prezent asistăm la cele mai mari deplasări migratorii de până acum în Africa și în țările din vecinătatea UE. Acest lucru evidențiază fără echivoc lipsa de investiții din țările respective și valoarea adăugată pe care o pot avea acțiunile specifice ale Uniunii Europene.

Situația aceasta creează provocări pe termen scurt și lung care trebuie abordate într-un spirit de parteneriat, pentru a sprijini creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, a crea locuri de muncă și a contribui la eliminarea cauzelor profunde ale migrației. Parteneriatul vizează nu doar țările terțe, ci și sectorul privat, care este invitat să se alăture eforturilor noastre comune menite să genereze prosperitate și creștere economică. Prin intermediul Planului de investiții, UE nu numai că va oferi garanții specifice, ci va contribui și la ameliorarea climatului de investiții și a mediului general de politici din țările partenere, în același spirit ca și Planul de investiții pentru Europa și Fondul european pentru investiții strategice (FEIS).

O NOUĂ ABORDARE: MAI MULT DECÂT O ASISTENȚĂ CLASICĂ PENTRU DEZVOLTARE
Asistența tradițională pentru dezvoltare nu poate să facă față de una singură provocării reprezentate de asigurarea unei dezvoltări durabile. Aceasta trebuie completată de alte instrumente, pentru a utiliza în mod optim fondurile publice limitate, facilitând multiplicarea acestora.

Punerea în aplicare a Planului de investiții externe va permite UE să servească drept exemplu pentru crearea de parteneriate mai eficace care depășesc cadrul asistenței clasice pentru dezvoltare. Aceasta constituie o abordare radical nouă a modului în care UE sprijină dezvoltarea și identifică, pregătește și oferă sprijin pentru realizarea de proiecte de investiții în țări din afara Europei. Planul oferă un cadru integrat și coerent ce permite cooperarea deplină între UE, instituțiile financiare internaționale, donatori, autoritățile publice și sectorul privat.

PLANUL DE INVESTIȚII EXTERNE VA:
• contribui la realizarea unei dezvoltări durabile în țările noastre partenere într-un mod coerent și consecvent;
• mobiliza investiții și va atrage fonduri: va contribui la implicarea investitorilor în țările în care investițiile sunt în prezent dificile și va facilita efectuarea de investiții de către actori (privați) care altfel ar investi mai puțin sau deloc în aceste regiuni;
• va viza sectoarele socioeconomice, îndeosebi infrastructura, inclusiv energia, apa, transporturile, tehnologia informației și comunicațiilor, mediul, infrastructura socială și capitalul uman, și va oferi finanțare în favoarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, cu un accent deosebit pe crearea de locuri de muncă;
• va contribui la elaborarea de proiecte viabile din punct de vedere economic și financiar pentru a atrage investiții;
• va contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri din țările partenere prin susținerea reformelor și a guvernanței economice;
• va contribui la abordarea cauzelor profunde ale migrației și la consolidarea parteneriatelor noastre în Africa și în țările învecinate.

EIP oferă un cadru integrat care permite cooperarea deplină dintre UE, statele sale membre, țările partenere, instituțiile financiare internaționale, donatori și sectorul privat. Planul va îmbunătăți modul în care sunt utilizate fondurile publice insuficiente și modul în care conlucrează autoritățile publice și investitorii privați în cadrul proiectelor de investiții.

Prin EIP, UE va oferi o nouă contribuție la arhitectura globală pentru dezvoltare și pentru gestionarea migrației, cele două teme care se vor afla în centrul dezbaterilor din cadrul viitoarei Adunări Generale a ONU.

Pentru informații suplimentare despre propunerea de Plan european de investiții externe vă recomandăm să accesați pagina de internet: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3006_ro.htm

 

Pin It on Pinterest

Share This