Ești…

  • un tânăr cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani?
  • cetățean și rezident legal al unuia dintre cele 28 de state membre ale UE sau al unei țări AELS/SEE (Islanda și Norvegia)?
  • dornic să îți găsești un loc de muncă sau oportunități de formare în țara ta, însă nu reușești?
  • dispus să te muți într-o altă țară a UE, în Norvegia sau în Islanda cel puțin șase luni pentru un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie?”

Dacă la toate aceste întrebări răspunsul este “da”, atunci soluția pentru tine ar putea fi “Primul tău job EURES”.

Ce avantaje aș avea?

“Primul tău loc de muncă EURES” este un program de mobilitate a forței de muncă al Uniunii Europene al cărui scop este de a-i ajuta pe tineri să își găsească un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie într-o altă țară a UE, în Norvegia sau în Islanda și pe angajatori să găsească forță de muncă calificată. Programul este menit să ajute la ocuparea unor posturi vacante pentru care este dificil de găsit forță de muncă de către tineri aflați în căutarea unui loc de muncă și de către persoane aflate în căutarea unor oportunități de formare la locul de muncă în întreaga Europă.

Prin “Primul tău loc de muncă EURES” poți obține sprijin financiar pentru o deplasare în străinătate în vederea unui interviu, dar și pentru formare (de exemplu, cursuri de limbi străine), recunoașterea calificărilor sau cheltuielile de mutare.

De ce calificări am nevoie?

La programul „Primul tău loc de muncă EURES” pot participa candidați cu diferite niveluri de studii și/sau experiență profesională.

Sprijin financiar pentru tineri

Sprijinul financiar oferit de „Primul tău loc de muncă EURES” acoperă o parte a costurilor suportate de participanți – tineri și angajatori – legate de activitățile de plasament profesional transnațional sau transfrontalier. La fel ca în cazul altor acțiuni de mobilitate cofinanțate de Comisia Europeană, finanțarea forfetară este unul dintre mecanismele de finanțare aplicate în cadrul programului „Primul tău loc de muncă EURES”. Această metodă facilitează calcularea nivelului granturilor prin aplicarea unor rate prestabilite pentru anumite categorii de cheltuieli. Acesta este, de asemenea, un sistem transparent care asigură tratamentul egal al beneficiarilor. Alte categorii de sprijin necesită prezentarea unei estimări bugetare a costurilor eligibile sau a unor facturi/chitanțe aferente costurilor suportate înainte de acordarea unei rambursări.

Solicitanții de loc de muncă trebuie să se înregistreze întotdeauna la un serviciu de ocupare a forței de muncă al programului „Primul tău loc de muncă EURES”. Înregistrarea nu reprezintă o garanție a sprijinului financiar. Solicitanții care și-au găsit un plasament profesional într-un alt stat membru prin intermediul altor organizații sau persoane de contact nu sunt eligibili pentru sprijin financiar.

Ce costuri sunt acoperite?

Sprijinul financiar intervine încă de la început, înainte ca participantul să înceapă să lucreze. După cum s-a menționat anterior, acesta poate lua forma unei indemnizații forfetare sau a unei decontări a costurilor efective. Indemnizațiile forfetare acoperă o parte din costurile de deplasare, asigurare și subzistență suportate cu ocazia călătoriei pentru interviul de angajare și din cheltuielile legate de mutare înainte de plata primului salariu. Sprijinul financiar se acordă indiferent de dimensiunea întreprinderii/organizației angajatoare. Tinerii candidați pot solicita, de asemenea, decontarea parțială a costurilor legate de:

➔ cursurile de limbi străine;
➔ recunoașterea calificărilor;
➔ mobilitate, în cazul persoanelor cu nevoi speciale

Untitled

  

Date contract EURES:
Limba în care se formulează răspunsurile este engleza, germana sau franceza.
Telefonic: sunaţi la numărul gratuit 00800 4080 4080 (numai de pe o linie fixă)
Dacă nu aveţi acces la numărul de telefon gratuit puteţi suna la +352 42 44 87. Costul convorbirii va fi cel al unei convorbiri normale cu Luxemburgul
Prin e-mail, chat sau Skype
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/contact 

Pin It on Pinterest

Share This