În prezent se derulează o vastă consultare publică privind inițiativa legislativă a Comisiei Europene ce vizează sprijinirea funcționării corecte și echitabile a piețelor muncii și a sistemelor de protecție socială.

Sunt așteptate opinii pe această temă din partea instituțiilor europene, a autorităților naționale, cât și a societății civile, a experților din mediul academic și a cetățenilor.

Comisia Europeană prezintă pe această cale o primă structură preliminară a pilonului european al drepturilor sociale anunțat de președintele Juncker în luna septembrie a anului trecut. Propunerea este structurată în jurul a trei teme principale:

  • Egalitatea de șanse și accesul la piața muncii, inclusiv dezvoltarea competențelor și învățarea pe tot parcursul vieții și susținerea activă pentru ocuparea forței de muncă, pentru sporirea șanselor de angajare, facilitarea tranzițiilor între diferite statute și îmbunătățirea capacității de inserție profesională a persoanelor.
  • Condiții de muncă echitabile, care să stabilească un echilibru adecvat și fiabil al drepturilor și obligațiilor între angajați și angajatori, precum și între flexibilitate și securitate, pentru a facilita crearea de locuri de muncă, capacitatea de absorbție a locurilor de muncă și adaptabilitatea întreprinderilor și promovarea dialogului social.
  • Protecție socială adecvată și durabilă, precum și acces la servicii esențiale de înaltă calitate, inclusiv la asistență medicală și îngrijire pe termen lung, în vederea asigurării unei vieți demne și a protecției împotriva riscurilor și pentru a permite cetățenilor să participe pe deplin la piața muncii și, în sens mai larg, la viața socială.

Pilonul european al drepturilor sociale va stabili o serie de principii esențiale pentru a sprijini piețe ale muncii funcționale și echitabile, precum și sistemele de protecție socială în cadrul zonei euro. Totuși, este de așteptat ca și alte state membre ale UE, care nu sunt incluse în zona euro, să se alăture acesteia. Consultarea online se va desfășura până la sfârșitul anului 2016.

Obiectivele acestei consultări sunt:

  • să efectueze o evaluare a „acquis-ului” social actual al UE, determinând măsura în care drepturile existente sunt practicate și rămân relevante sau dacă și unde ar trebui să fie luate în considerare noi modalități de a respecta aceste drepturi;
  • să facă un efort de reflecție asupra noilor tendințe privind modelele de muncă și de societate ca urmare a impactului noilor tehnologii, a tendințelor demografice sau a altor factori de importanță pentru viața profesională și socială;
  • să reunească opinii și să primească feedback cu privire la rolul pilonului european al drepturilor sociale, ca parte a unei uniuni economice și monetare mai profunde și mai echitabile. Aceasta va servi pentru discutarea rolului său, a domeniului său de aplicare și a conținutului său, pentru a reflecta asupra nevoilor speciale ale zonei euro și a discuta specificitatea principiile propuse. În cele din urmă, acest exercițiu de reflecție ar trebui, de asemenea, să ajute statele membre din afara zonei euro să evalueze posibila lor aderare la aceasta.

 

Etapele viitoare ale consultării

Consultarea, care se va desfășura până la 31 decembrie 2016, are rolul de a evalua „acquis-ului” social actual al UE, de a reflecta asupra noilor tendințe în ceea ce privește modelele de organizare a muncii și societățile și de a primi opinii și reacții cu privire la principiile identificate într-o structură preliminară a pilonului.

În urma consultării, o primă versiune a pilonului european al drepturilor sociale va fi prezentată în prima parte a anului 2017. După adoptare, acest pilon va deveni un cadru de referință în verificarea forței de muncă ocupate și a performanțelor sociale ale statelor membre participante. De asemenea, va avea un rol important în inițierea de reforme la nivel național.

 

Context

Dezvoltarea unui pilon european al drepturilor sociale va contribui la obiectivul realizării unei Uniuni economice și monetare mai profundă și mai echitabilă, obiectiv care face parte dintre cele zece priorități stabilite în Agenda pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice —declarația de misiune a Comisiei Juncker.

În acest sens, Comisia urmărește două direcții de acțiune complementare: în primul rând, modernizarea și eliminarea lacunelor din legislația existentă în domeniul politicilor sociale pentru a ține seama de mediul de lucru de astăzi și a asigura faptul că noile modele de muncă păstrează un just echilibru în relațiile dintre angajatori și lucrători; și, în al doilea rând, identificarea criteriilor sociale, în ceea ce privește funcționarea pieței forței de muncă, competențele și protecția socială.

 

Puteți consulta Comunicarea privind lansarea unei consultări privind un pilon european al drepturilor sociale și Anexa la aceasta la adresele de internet:
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-127-RO-F1-1.PDF 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-127-RO-F1-1-ANNEX-1.PDF  

 

Puteți participa la consultarea publică pe tema pilonului european al drepturilor sociale accesând link-ul: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=699&consultId=22&visib=0&furtherConsult=yes.

 

Pin It on Pinterest

Share This