Comisia Europeană a propus în 10 ianuarie 2017 noi reglementări pentru a asigura o protecție mai bună a vieții private în comunicațiile electronice. Măsurile prezentate în cadrul comunicării din 10 ianuarie vizează actualizarea normelor actuale, prin extinderea domeniului lor de aplicare la toți furnizorii de comunicații electronice.

De asemenea, acestea urmăresc să creeze noi posibilități de prelucrare a datelor aferente comunicațiilor și să consolideze încrederea și securitatea pe piața unică digitală — un obiectiv-cheie al Strategiei privind piața unică digitală.

De asemenea, Comisia propune noi norme care să asigure că, atunci când sunt prelucrate date cu caracter personal de către instituțiile și organismele UE, viața privată este protejată la fel ca în statele membre în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor și stabilește totodată o abordare strategică a problemelor privind transferurile internaționale de date cu caracter personal.

 

Norme noi referitoare la protecția vieții private în comunicațiile electronice

Actuala Directivă asupra confidențialității și comunicațiilor electronice se aplică numai operatorilor de telecomunicații tradiționale. Normele propuse referitoare la protecția vieții private vor acoperi și noi furnizori de servicii de comunicații electronice, cum ar fi WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage sau Viber.

Protecția vieții private va fi garantată atât în ceea ce privește conținutul, cât și metadatele provenite din comunicațiile electronice (de exemplu, timpul și locul unui apel). În conformitate cu normele propuse, va fi necesară anonimizarea sau ștergerea acestora dacă utilizatorii nu și-au dat consimțământul, cu excepția cazului în care aceste date sunt necesare, de exemplu, pentru facturare.

 

Noi oportunități de afaceri

Odată ce s-a obținut consimțământul pentru ca datele aferente comunicațiilor, conținutul și/sau metadatele să fie prelucrate, operatorii de servicii de telecomunicații tradiționale vor avea mai multe oportunități de a utiliza date și de a presta servicii suplimentare. De exemplu, aceștia ar putea produce hărți termice care să indice prezența persoanelor fizice, pentru a le fi de folos autorităților publice și companiilor de transport atunci când dezvoltă noi proiecte de infrastructură.

 

Protecție împotriva mesajelor nesolicitate (SPAM)

Propunerea interzice comunicațiile electronice nesolicitate, realizate prin orice mijloace, de exemplu prin e-mail-uri, SMS-uri și, în principiu, și prin apeluri telefonice, dacă utilizatorii nu și-au dat consimțământul.

Statele membre pot opta pentru o soluție care le conferă consumatorilor dreptul de a refuza primirea unor apeluri vocale în scopuri de marketing, de exemplu prin înregistrarea numărului lor pe o listă a numerelor care nu pot fi apelate.

Persoanele care efectuează apeluri în scopuri de marketing vor trebui să își afișeze numărul de telefon sau să folosească un prefix special care indică un apel în scopuri de marketing.

 

Norme de protecție a datelor pentru instituțiile și organismele UE

Orice persoană ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către instituțiile sau agențiile UE va beneficia de standarde de protecție mai ridicate. Propunerea de regulament privind protecția datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele europene vizează alinierea normelor existente, care datează din 2001, la normele mai recente și mai stricte prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor din 2016.

 

Protecția datelor la nivel internațional

Comunicarea propusă stabilește o abordare strategică pentru problema transferurilor internaționale de date cu caracter personal, care va facilita schimburile comerciale și va promova o mai bună cooperare în materie de asigurarea a respectării legii, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a datelor.

Comunicarea menționează încă o dată faptul că, în continuare, Comisia va promova dezvoltarea unor standarde ridicate de protecție a datelor pe plan internațional, atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral.

 

Următoarele etape

Prin prezentarea propunerii din 10 ianuarie, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să lucreze rapid și să asigure adoptarea a acestor propuneri până la data de 25 mai 2018, data intrării în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor. Aceasta intenționează să ofere cetățenilor și întreprinderilor un cadru juridic complet și de sine stătător pentru protecția vieții private și a datelor în Europa până la acea dată.

Comunicatul integral al Comisiei Europene pe această temă poate fi consultat în limba română la adresa de internet:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_ro.htm 

Un îndrumar adresat IMM-urilor privind securitatea prelucrării datelor cu caracter personal este disponibil (în limba engleză) la adresa de internet:
https://bookshop.europa.eu/en/guidelines-for-smes-on-the-security-of-personal-data-processing-pbTP0516090/ 

Pin It on Pinterest

Share This