Propunerile de proiecte promițătoare, depuse în programul Orizont 2020, dar care nu pot fi finanțate din cauza limitărilor bugetare, vor beneficia în viitor de o ”marcă de excelență”. Inițiativa a fost prezentată, în data de 12 octombrie, de comisarii europeni Corina Crețu și Carlos Moedas în cadrul Open Days – Săptămâna regiunilor și orașelor europene.

Comisarul Corina Crețu a declarat: „În perioada 2014-2020, pentru a încuraja cercetarea și inovarea se vor folosi investiții în valoare de 100 de miliarde de euro din cadrul Fondului european de dezvoltare regională, inclusiv peste 32 de miliarde de euro alocate special pentru sprijinirea IMM-urilor, a întreprinderilor nou-create și a antreprenorilor, aceștia constituind principalele motoare ale inovării în Europa. Marca de excelență va contribui la identificarea și la sprijinirea proiectelor inovatoare și le va ajuta să se dezvolte și să fie competitive la nivel internațional.”

Comisarul Carlos Moedas a subliniat: „Regiunile UE sunt deja investitori majori în cercetarea și inovarea de calitate din Europa. Prin marca de excelență, ele pot beneficia de sistemul de evaluare de talie mondială al programului Orizont 2020 pentru a determina cu ușurință cele mai bune proiecte de pe teritoriul lor care merită sprijinite din fondurile proprii.”

Cu ajutorul ”mărcii de excelență”, regiunile vor putea recunoaște proiectele de viitor și vor promova accesul lor la alte surse de finanțare, cum ar fi fondurile structurale și de investiții europene sau alte programe de investiții naționale sau regionale.
În faza pilot, „marca de excelență” va fi acordată întâi propunerilor prezentate de IMM-uri în cadrul instrumentului dedicat din programul Orizont 2020. Inițiativa ar putea fi apoi extinsă pentru a acoperi și alte domenii ale lui.

Context

„Orizont 2020”, programul UE pentru finanțarea cercetării și inovării în perioada 2014-2020, oferă aproape 80 de miliarde de euro sub formă de investiții în proiecte ce sprijină competitivitatea economică a Europei. Se preconizează că cel puțin 20% (aproape 9 miliarde de euro) din fondurile alocate domeniilor „Poziție de lider în tehnologiile industriale” și „Provocări societale” vor fi alocate direct IMM-urilor, sub formă de granturi, inclusiv prin intermediul „instrumentului pentru IMM-uri”.

Sursa http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Pin It on Pinterest

Share This