Comisia Europeană face încă un pas în direcția pregătirii sistemului energetic al UE pentru viitor, adoptând prima listă de proiecte de interes comun (PIC) și proiecte de interes reciproc (PIR) pe deplin conformă cu Pactul verde european. Aceste proiecte transfrontaliere majore de infrastructură vor ajuta UE să își atingă obiectivele ambițioase în materie de energie și climă. Proiectele vor beneficia de proceduri de autorizare și de reglementare simplificate și devin eligibile pentru sprijin financiar din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE).

Această listă este adoptată în temeiul Regulamentului revizuit privind rețelele transeuropene de energie (TEN-E), care pune capăt sprijinului pentru infrastructurile pentru combustibili fosili și se axează pe infrastructurile energetice transfrontaliere ale viitorului. Lista include PIC, care sunt proiecte pe teritoriul UE, și, pentru prima dată, PIR, care conectează UE cu alte țări. Comisia se va asigura că proiectele sunt finalizate rapid și că pot contribui la dublarea capacității rețelei UE până în 2030 și la îndeplinirea obiectivului său de 42,5 % pentru energia din surse regenerabile.

Dintre cele 166 de PIC și PIR selecționate:

  • peste jumătate (85) sunt proiecte în domeniul energiei electrice, al rețelelor offshore și al rețelelor electrice inteligente, multe dintre acestea urmând să fie puse în funcțiune în perioada 2027-2030.
  • pentru prima dată, sunt incluse proiecte privind hidrogenul și electrolizoarele (65), care vor juca un rol major în facilitarea integrării sistemului energetic și a decarbonizării industriei UE.
  • lista include, de asemenea, 14 proiecte de rețele de CO2, în conformitate cu obiectivele UE de a crea o piață pentru captarea și stocarea dioxidului de carbon.

În urma adoptării listei PIC și PIR de către Comisie, ca act delegat în temeiul Regulamentului TEN-E, aceasta va fi transmisă Parlamentului European și Consiliului spre examinare. Cei doi colegiuitori au la dispoziție două luni pentru a accepta sau a respinge lista în întregime, dar nu o pot modifica. Acest proces poate fi prelungit cu două luni, la cererea colegiuitorilor. După adoptarea listei, Comisia va colabora cu promotorii de proiecte și cu statele membre pentru a sprijini implementarea rapidă a acestei liste de proiecte, în conformitate cu măsurile consolidate propuse astăzi în Planul de acțiune al UE pentru rețele.

Context

Lista adoptată astăzi este cea de a 6-a listă de PIC a Uniunii și prima listă a Uniunii de PIC și PIR întocmită în temeiul Regulamentului TEN-E revizuit, care a fost adoptat în 2022. Regulamentul revizuit asigură faptul că proiectele transfrontaliere de infrastructură energetică sprijinite de UE ajută Uniunea să își atingă obiectivele în materie de climă și energie prevăzute în Pactul verde european. Conform Regulamentului TEN-E, aceste liste sunt adoptate o dată la doi ani, în urma unei ample consultări a părților interesate în cadrul grupurilor regionale instituite prin Regulamentul TEN-E.

Pentru mai multe informații

Regulamentul delegat privind prima listă a Uniunii de proiecte de interes comun și de interes reciproc

Anexă privind prima listă a Uniunii de proiecte de interes comun și de interes reciproc

Întrebări și răspunsuri

Proiecte de interes comun

Harta interactivă a PCI

Rețelele energetice transeuropene

Pin It on Pinterest

Share This