Comisia Europeană a lansat un nou instrument online pentru a ajuta cetățenii, întreprinderile, în special IMM-urile, și alte organizații să respecte și să beneficieze de noile norme privind protecția datelor.  

În 6 aprilie 2016, UE a convenit asupra unei reforme majore a cadrului său de protecție a datelor, prin adoptarea pachetului de reforme privind protecția datelor, care include Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) ce înlocuiește Directiva adoptată în urmă cu douăzeci de ani. Regulamentul intră în vigoare începând cu data de 25 mai 2018, în întreaga UE.

Regulamentul general privind protecția datelor permite libera circulație a datelor în cadrul pieței unice digitale. Astfel, va exista un set unic de norme la nivelul întregului continent și se vor aplica aceleași norme tuturor societăților care oferă servicii în UE, chiar dacă acestea își au sediul în afara UE.

Cu referire la drepturile cetățenilor, un nou drept la portabilitatea datelor le va permite acestora să își transfere datele de la o societate la alta. Se va oferi, de asemenea, o mai bună protecție împotriva încălcării securității datelor, prin norme stricte și amenzi.

Instrumentul online pentru IMM-uri e disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

Cetățenii își pot cunoaște mai bine drepturile accesând site-ul: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/reform/rights-citizens_en

  

Orientări referitoare la noile norme privind protecția datelor

De asemenea, Comisia a publicat, în data de 24 ianuarie, orientări care vor facilita aplicarea directă și uniformă, începând cu data de 25 mai, în întreaga UE, a noilor norme de protecție a datelor. Acestea precizează ce demersuri ar mai trebui să facă Comisia Europeană, autoritățile naționale pentru protecția datelor și administrațiile naționale pentru a finaliza cu succes faza de pregătire. De asemenea, a fost lansat și un nou instrument online destinat IMM-urilor.

Cu toate că noul regulament prevede un set unic de norme menite să se aplice direct în toate statele membre, vor fi necesare încă o serie de ajustări semnificative în ceea ce privește anumite aspecte. Astfel, țările din cadrul Uniunii Europene vor trebui să modifice anumite legi aflate în vigoare, fiind necesară și înființarea de către autoritățile pentru protecția datelor a Comitetului european pentru protecția datelor. Orientările reamintesc principalele inovații și oportunități oferite de noile norme, trec în revistă acțiunile pregătitoare realizate deja și evidențiază demersurile pe care Comisia Europeană, autoritățile naționale pentru protecția datelor și administrațiile naționale trebuie să le întreprindă în continuare.

Începând cu luna mai 2016, odată cu adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor, Comisia Europeană s-a implicat activ alături de toate părțile interesate — guverne, autorități naționale, întreprinderi, societatea civilă — în pregătirea aplicării noilor norme. Totuși, pregătirile progresează în ritmuri diferite de la un stat membru la altul. În acest stadiu, doar două dintre acestea au adoptat deja actele legislative naționale relevante, fiind necesar ca statele membre să accelereze adoptarea legislației naționale și să se asigure că aceste măsuri sunt în conformitate cu regulamentul.

Comisia a alocat 1,7 milioane euro reprezentând fonduri destinate autorităților pentru protecția datelor și formării de profesioniști în domeniul protecției datelor. O sumă suplimentară de 2 milioane euro este disponibilă pentru a sprijini autoritățile naționale în stabilirea de contacte cu întreprinderile, în special cu IMM-urile.

 

Orientările elaborate de Comisie sunt disponibile la următorul link:

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en

 

Următorii pași

Până la 25 mai 2018, Comisia va continua să sprijine în mod activ statele membre, autoritățile pentru protecția datelor și întreprinderile pentru a se asigura că reforma este gata să intre în vigoare, urmând apoi a fi monitorizat modul în care statele membre aplică noile norme și va lua măsuri adecvate dacă va fi necesar.

La un an de la intrarea în vigoare a regulamentului, Comisia va organiza un eveniment pentru a face un bilanț al experiențelor diferitelor părți interesate în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentului. Acesta va fi inclus, de asemenea, în raportul privind evaluarea și revizuirea regulamentului, pe care Comisia trebuie să îl prezinte până în mai 2020.

Pin It on Pinterest

Share This