Comisia Europeană a prezentat în luna iunie a.c. o serie de acțiuni suplimentare pentru a ajuta statele membre să prevină și să combată radicalizarea violentă care duce la terorism, în conformitate cu obiectivele Agendei europene privind securitatea.

După cum au demonstrat evenimentele petrecute la Paris și Bruxelles, radicalizarea, la fel ca terorismul, nu cunoaște granițe. De aceea, Comisia Europeană a lansat o serie de inițiative pentru a sprijini eforturile statelor membre în mai multe domenii de politică, de la promovarea educației favorabile incluziunii și a valorilor comune, până la combaterea propagandei extremiste pe internet și a radicalizării în închisori.

Domnul Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat că recentele atacuri teroriste au arătat că unii tineri europeni au căzut pradă unei ideologii a morții și a distrugerii, distanțându-se de familiile și prietenii lor și întorcându-se împotriva propriilor lor societăți. Conform acestuia, fenomenul necesită un răspuns hotărât din partea societății în ansamblu, pentru a preveni radicalizarea și a întări legăturile care ne unesc, iar Uniunea Europeană ar trebui să ofere sprijin oriunde este posibil.

 

Domeniile specifice de cooperare la nivelul UE

Comisia a prezentat acțiuni în șapte domenii specifice în care cooperarea la nivelul UE poate aduce valoare adăugată:

• Combaterea propagandei teroriste și a discursurilor ilegale de incitare la ură în mediul online: colaborarea cu sectorul IT pentru a stopa răspândirea materialelor ilegale care incită la violență, sprijinirea dezvoltării unor discursuri pozitive alternative de către societatea civilă și dezvoltarea educației în domeniul mass-media, astfel încât tinerii să evalueze informațiile în mod critic.

• Combaterea radicalizării în închisori: schimburi de experiență între statele membre pentru a elabora orientări privind mecanismele și programele menite să prevină și să combată radicalizarea în închisori și să contribuie la reabilitarea și reintegrarea deținuților.

• Promovarea educației favorabile incluziunii și a valorilor comune ale UE: Utilizarea fondurilor din programul Erasmus+ pentru a sprijini proiectele care promovează incluziunea socială, valorile noastre comune și înțelegerea interculturală.

• Promovarea unei societăți favorabile incluziunii, deschise și reziliente și sensibilizarea tinerilor: de exemplu, Comisia va dezvolta o serie de instrumente pentru a ajuta persoanele care lucrează în mod direct cu tinerii să detecteze și să combată radicalizarea violentă.

• Întărirea cooperării internaționale: UE va oferi sprijin țărilor terțe care se confruntă cu provocări similare în ceea ce privește combaterea radicalizării, prin asigurarea respectării legii și găsirea de soluții care respectă drepturile omului.

• Sprijinirea cercetării, a colectării dovezilor, a monitorizării și a rețelelor: producerea unor instrumente concrete și a unor analize ale politicilor pentru o mai bună înțelegere a procesului radicalizării, care să poată fi utilizate în mod direct de profesioniștii din domeniul securității și de factorii de decizie din statele membre, cu ajutorul, printre altele, a Centrului de Excelență din cadrul rețelei pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare (RAN).

• Concentrarea eforturilor asupra aspectelor legate de securitate: prevenirea radicalizării necesită, de asemenea, o abordare de bază în domeniul securității, axată pe măsuri de combatere a amenințărilor imediate și pe termen lung, cum ar fi interdicția de a călători și incriminarea deplasărilor către o țară terță în scopuri teroriste, după cum a propus deja Comisia. Statele membre ar trebui să-și intensifice schimburile de informații, să folosească pe deplin cadrele de cooperare în materie de securitate și instrumentele de informații și să întărească interconectarea sistemelor de informații.

Context

Se estimează că aproape 4 000 de cetățeni ai UE s-au alăturat organizațiilor teroriste din țări aflate în conflict, precum Siria și Irak. Majoritatea atacurilor teroriste care au avut loc recent în state membre ale Uniunii Europene au avut ca principali suspecți cetățeni europeni, născuți și crescuți în societățile noastre. Astfel, se dorește întărirea abordării în materie de securitate în ceea ce privește această problemă, prin intensificarea schimbului de informații între bazele de date privind securitatea, granițele și migrația și prin consolidarea Europolului și a Centrului european de combatere a terorismului.

Uniunea Europeană sprijină acțiuni de combatere a radicalizării în statele membre, de mai mult de zece ani, sprijinind eforturile statelor de a oferi un răspuns solid la extremismul violent, prin consolidarea cooperării în domenii precum educația și întărirea rezilienței societăților noastre. Din 2005, acțiunile de combatere a radicalizării au avut la bază Strategia UE pentru combaterea radicalizării și a recrutării în scopuri teroriste.

În data de 28 aprilie 2015, Comisia Europeană a adoptat „Agenda europeană privind securitatea”, prin care au fost stabilite principalele acțiuni necesare pentru a asigura un răspuns eficient al UE la terorism și la amenințările la adresa securității în UE în perioada 2015-2020. De asemenea, Comisia a continuat acțiunile privind Rețeaua UE pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare (RAN), prin lansarea, la 1 octombrie 2015, a Centrului de excelență al rețelei. De asemenea, în luna octombrie 2015 a avut loc o reuniune la nivel înalt a miniștrilor justiției, unde s-a discutat răspunsul în materie de justiție penală la fenomenul radicalizării, care a condus la Concluziile Consiliului, prin care s-a solicitat realizarea de schimburi de bune practici privind deradicalizarea în închisori și programele de reabilitare, formare și finanțare. După atacurile de la Paris și Copenhaga, la 17 martie 2015, Comisia și miniștrii educației au semnat „Declarația de la Paris” privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune.

Comunicarea Comisiei Europene privind combaterea radicalizării poate fi vizualizată la următorul link:

http://ec.europa.eu/education/library/publications/2016/communication-preventing-radicalisation_en.pdf

Pentru mai multe informații privind „Agenda europeană privind securitatea” vă invităm să accesați link-ul:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

 

Pin It on Pinterest

Share This