RO

Municipiul Sebeș anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020

Apel: PACU/74/6/18/18 Operațiunea compozită OS. 6.2, 6.3,6.4,6.6, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Apelul de proiecte nr. 4 Programul ,,ȘCOALA PENTRU TOȚI” Toate informațiile necesare pentru participarea la selecție se găsesc pe pagina de internet a Municipiului Sebeș www.primariasebes.ro. Dosarele de candidatură se pot depune până la data de 14.12.2016, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, Piața Primăriei nr. 1 Sebeș, județul Alba.

——————————————————————————————————————————————-

ENG

Municipality of Sebeș announces a procedure for selectin of partners to conclude a Partnership agreement for implementing a project to be submitted under the Operational Programme Human Capital 2014 – 2020 (POCU), Call: POCU /74/6/18/18 Operation composite OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Priority Axis 6 – Education and Skills, call Project no.4 Program: ”School for all”. All information required for participation in selection can be found on the website of the Municipality of Sebes: www.primariasebes.ro. Each application can be submitted until 14.12.2016 at 10.00 at the headquarters of Sebes City Hall, Town Hall Squarre no.1 Sebes, Alba County Romania.

Pin It on Pinterest

Share This