Comisia Europeană a publicat un raport în care analizează ce măsuri au fost și mai trebuie luate pentru ca Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă să devină pe deplin operațională.

În cele trei luni de la înființarea Agenției s-au făcut pași importanți: au fost create Corpul de polițiști de frontieră pentru reacție rapidă, Rezerva de echipamente pentru reacție rapidă și noi echipe pentru intervenții de returnare. Aceste resurse pot fi utilizate pentru a sprijini statele membre care au în primul rând rolul și competența de a consolida controlul la frontierele externe. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a trimis deja în teritoriu mai mult de 1 550 de ofițeri pentru a-i sprijini pe cei peste 100 000 de polițiști de frontieră din statele membre care apără frontierele externe ale UE. S-au pus astfel în comun resurse la o scară fără precedent. Însă chiar și în aceste condiții, operațiunile derulate de Agenție continuă să se confrunte cu deficiențe de implementare. Statele membre trebuie să se asigure că aceste deficiențe sunt înlăturate.

Eforturile depuse de statele membre pentru a face ca Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european să devină pe deplin operațională în cel mai scurt timp posibil reprezintă expresia concretă a angajamentului lor de a împărți responsabilitatea și de a arăta solidaritate în interesul comun. Statele membre sunt reprezentate în Consiliul de administrație al Agenției.

Raportul urmărește evoluția în cinci domenii pe care statele membre le-au identificat ca prioritare cu ocazia Consiliului Justiție și Afaceri Interne din aprilie 2016:
• Punerea obligatorie în comun a resurselor pentru îmbunătățirea capacității de reacție rapidă a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă: Pentru a veni în sprijinul polițiștilor de frontieră din statele membre, de la 7 decembrie a fost pus la dispoziția imediată a Agenției un Corp de reacție rapidă format din 1 500 de polițiști de frontieră și alte categorii de personal care pot interveni imediat în teritoriu la solicitarea unui stat membru. În același timp, a fost creată o Rezervă de echipamente pentru reacție rapidă (vase, elicoptere etc.). Aceste instrumente care facilitează o reacție rapidă vin în completarea operațiunilor comune în curs ale Agenției și a celor desfășurate de polițiștii de frontieră ai statelor membre responsabile.

• Evaluările preventive privind vulnerabilitatea: A fost adoptată o metodologie comună de evaluare a vulnerabilității, care va fi utilizată pentru a analiza anual capacitatea statelor membre de a face față provocărilor la frontierele externe. În ianuarie 2017, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a început să colecteze date privind capacitățile statelor membre. Acestea vor sta la baza evaluărilor de vulnerabilitate care vor fi efectuate în cursul acestui an.

• Sprijin pentru returnări: De la 7 ianuarie 2017 sunt disponibile trei noi echipe formate din 690 de observatori, escorte și specialiști în materie de returnare. Ele îi permit Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă să ajute statele membre să organizeze și să coordoneze operațiunile de returnare și să coopereze cu țările terțe în domeniul returnării și readmisiei. Agenția și-a intensificat deja semnificativ activitățile legate de returnări. Numai de la intrarea în vigoare a noului regulament, în octombrie 2016, Agenția a organizat 78 operațiuni de returnare vizând 3 421 de migranți în situație neregulamentară – mai mult decât în tot anul 2015. În total, în 2016 au avut loc 232 de astfel de operațiuni. În următoarele săptămâni, Comisia va prezenta un plan de acțiune revizuit privind returnarea.

• Înființarea unui mecanism de tratare a plângerilor: La 6 octombrie 2016 a fost creat un mecanism de tratare a plângerilor, menit să garanteze că acțiunile Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă se desfășoară respectând drepturile fundamentale ale oamenilor.

• Un model de acord privind statutul pentru o cooperare operațională cu țările terțe prioritare: Noul mandat îi conferă Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă dreptul de a desfășura, sub rezerva unui acord prealabil, operațiuni pe teritoriul unor țări terțe învecinate. În acest sens, Comisia a adoptat în noiembrie 2016 un model de acord privind statutul. Ea a selectat Serbia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei ca țări terțe prioritare și a solicitat astăzi Consiliului să autorizeze deschiderea negocierilor cu ambele țări.

Raportul identifică o serie de acțiuni concrete care ar trebui luate pentru a asigura deplina operabilitate și dotarea corespunzătoare a Poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european. Statele membre trebuie să se asigure că resursele necesare sunt puse întotdeauna la dispoziție la cererea Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă, atât pentru operațiunile comune în curs și viitoare, cât și pentru mobilizarea din cadrul rezervelor obligatorii pentru intervenții rapide la frontiere. De asemenea, statele membre vor trebui să ia măsuri în funcție de rezultatele evaluărilor vulnerabilității și să elimine rapid slăbiciunile identificate. Vor trebui abordate rapid în special vulnerabilitățile cele mai urgente. În acest sens, trebuie să putem înlătura în lunile următoare vulnerabilitățile legate de principalele provocări cu care ne confruntăm.

Acest raport este primul dintr-o serie de rapoarte menite să garanteze că Uniunea, în ansamblul său, are la dispoziție instrumentele și resursele necesare pentru a-și proteja mai bine frontierele externe. Următorul raport privind progresele înregistrate este prevăzut pentru luna martie 2017.

Context
Înființarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, anunțată de președintele Juncker în discursul său privind Starea Uniunii din 9 septembrie 2015 face parte din măsurile expuse în Agenda europeană privind migrația, care au scopul de a se consolida gestionarea și securitatea frontierelor externe ale UE și de a sprijini polițiștii de frontieră mobilizați de statele membre. Spațiul Schengen fără frontiere interne poate funcționa corespunzător numai dacă frontierele externe sunt securizate și protejate în mod eficace.

La 15 decembrie 2015, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă privind înființarea unei Poliții de frontieră și gărzi de coastă la nivel european pornind de la structurile existente ale Frontex, cu rolul de a răspunde noilor provocări și realități politice cu care se confruntă UE în ceea ce privește atât migrația, cât și securitatea internă. Regulamentul privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european a fost aprobat de Parlamentul European și de Consiliu într-un timp record: numai nouă luni.
Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european a fost lansată la 6 octombrie 2016. Ea este elementul-cheie în consolidarea controlului frontierelor externe ale UE. Odată ce devine pe deplin operațională, aceasta va permite revenirea la principiile Schengen, adică la posibilitatea de a călători liber, fără controale la frontierele interne.

Fondurile UE alocate Agenției vor crește treptat de la 250 de milioane EUR în 2016 la 320 de milioane EUR în 2020. În același timp, personalul, care număra 400 de angajați în 2016, va ajunge la 1 000 de angajați în 2020.

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind operaționalizarea Poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european

Sursa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-123_ro.htm

Pin It on Pinterest

Share This