Comisia Europeană a propus marți, 19 septembrie, un nou set de norme pentru reglementarea fluxului liber al datelor fără caracter personal, ce vor permite stocarea și prelucrarea acestora pe întreg teritoriul Uniunii. Această măsură va contribui la stimularea competitivității companiilor europene și la modernizarea serviciilor publice, eliminându-se astfel restricțiile legate de localizarea datelor.

Propunerile prevăd:

  • principiul fluxului transfrontalier liber al datelor fără caracter personal, statele membre nemaiputând impune organizațiilor obligația de a stoca sau de a prelucra datele în interiorul frontierelor naționale, singurele restricții fiind legate de siguranța publică;
  • principiul disponibilității datelor pentru controlul reglementar, autoritățile competente putându-și exercita dreptul de acces la date indiferent de locul de stocare sau prelucrare a acestora pe teritoriul UE;
  • dezvoltarea unor coduri de conduită la nivelul UE, pentru a elimina obstacolele care împiedică atât trecerea de la un furnizor de servicii de stocare în cloud la altul, cât și transferul datelor înapoi către sistemele informatice ale utilizatorilor.

Noile norme deschid calea către o piață unică veritabilă în domeniul stocării și prelucrării datelor, favorizându-se astfel dezvoltarea unui sector european al serviciilor de tip cloud competitiv, sigur și fiabil și la scăderea prețurilor pentru utilizatorii serviciilor din domeniu.

Comisia a lansat, de asemenea, o consultare publică pentru a evalua punerea în aplicare a Directivei privind informațiile din sectorul public. Consultarea este deschisă până în 12 decembrie 2017. Puteți participa la consultare accesând link-ul:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_ro 

 

Informații suplimentare se găsesc la adresele:

Un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în UE – întrebări și răspunsuri – http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3191_ro.htm  
Regulamentul privind fluxul liber al datelor fără caracter personal – http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 

Pin It on Pinterest

Share This