S-au lansat apeluri pentru o parte din acțiunile Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor. Autoritatea de Management pentru acest program este Ministerul Fondurilor Europene iar Organismul intermediar pentru Axa 1 funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică și Inovare.

În cadrul Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD s-au lansat următoarele apeluri:

  • Proiecte de investiții pentru institute de CD/ universități
  • Investiții pentru departamente de CD în întreprinderi
  • Clustere de inovare

În cadrul Acțiunii 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pt. consolidarea capacității CD s-a lansat apelul:

  • Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate

În cadrul Acțiunii 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități s-au lansat următoarele apeluri:

  • Proiecte CDI pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovatoare
  • Proiecte CDI pentru intreprinderi nou-înființate inovatoare

În cadrul Acțiunii 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe s-a lansat apelul:

  • Proiecte in parteneriat pentru transfer de cunostiinte

Proiectele se pot depune începând cu data de 27 mai 2015, timp de o lună. Excepție face apelul de proiecte pentru operațiunea Proiecte CDI pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovatoare, în cadrul căruia depunerea se va face în mod continuu, în limita bugetului disponibil. Depunerea cererilor de finanțare se face online, prin intermediul aplicației disponibilă la adresa de internet: www.competitii.research.ro 

În cadrul Acțiunii 1.2.1, pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovatoare asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect poate fi de maxim 840.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro, iar pentru întreprinderile nou-înființate inovatoare asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect poate fi de maxim 6.750.000 lei (echivalentul în lei a 1,5 milioane euro).

Calendarul competițiilor și detalii privind fiecare din aceste apeluri sunt disponibile la adresa de internet:
http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e

 

Pin It on Pinterest

Share This