Facilitatea de acordare împrumuturi sectorului public (PSLF) este al treilea pilon al Mecanismului de Tranziție Justă prin care se sprijină proiectele care abordează provocări sociale, de mediu și economice care derivă din tranziția ecologică.

Orice entitate din sectorul public, care dorește să finanțeze un proiect situat într-o zonă de tranziție (județul Mureș), așa cum este identificat în planurile teritoriale de tranziție (TJTPS) poate să-și prezinte cererea de împrumut către BEI și propunerea de proiect aferentă CE prin intermediul platformei multi-anuale de apeluri ce are trei termene de depunere pe an până în 2025.

Pentru a afla mai multe despre PSLF, accesați link-urile despre mecanism și tranzitie justă și urmăriți înregistrările PSLF aici.

Apelul este deschis continuu pentru depunerea de propuneri, până în 2025.

Ce este Fondul pentru o tranziție justă (FTJ)?

Fondul pentru o tranziție justă este un nou instrument financiar în cadrul politicii de coeziune, care are scopul de a oferi sprijin teritoriilor care se confruntă cu provocări socio-economice majore ca urmare a tranziției către neutralitatea climatică. Acest fond va facilita punerea în aplicare a Pactului verde european, care are drept obiectiv ca Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027 are o alocare orientativă de aproximativ 2,460 miliarde euro la nivel național, din care 0,937 miliarde euro din FTJ (Fondul de tranziție Justă), 1,2 miliarde euro Next Generation EU și 0,321 euro miliarde cofinanțarea națională.

Județul Mureș se numără printre cele 5 județe din România, preponderent carbonifere, eligibile în cadrul Mecanismului pentru Tranziție Justă, teritoriu de  nivel NUTS 3, ce a devenit o zonă de investiții prioritară datorită emisiilor ridicate de gaze cu efect de seră care rezultă din producția de energie electrică pe bază de combustibili fosili și din industria grea (industria chimică), care sunt energointensive și poluatoare.

Pin It on Pinterest

Share This