Crearea unui spațiu european de justiție
Justiție pentru cetățeni și justiție pentru creștere: un spațiu european de justiție autentic ar însemna, pentru cetățeni, condiții mai bune de trai, iar pentru întreprinderi, posibilitatea de a profita pe deplin de avantajele pieței unice.

De ce avem nevoie de politici eficiente în domeniul justiției?
Într-o Europă fără frontiere, din ce în ce mai mulți oameni trăiesc, muncesc, studiază și fac afaceri în alte țări ale Uniunii Europene (UE). Uniunea le facilitează cetățenilor exercitarea drepturilor care le revin prin crearea unui veritabil spațiu european de justiție. De asemenea, se străduiește să consolideze încrederea reciprocă între instanțele și administrațiile din cele 28 de state membre, astfel încât să se obțină recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești. Armonizarea reglementărilor și a standardelor minime în întreaga UE și facilitarea accesului la justiție în condiții de egalitate în toate țările sunt aspecte esențiale pentru realizarea unui spațiu comun al justiției. În același timp, UE face eforturi pentru a le permite cetățenilor și întreprinderilor să profite pe deplin de avantajele pieței unice.

În căutarea unor soluții practice
Prin politicile sale în domeniul justiției, Uniunea Europeană își propune să ajute cetățenii și întreprinderile să își exercite drepturile și să ofere soluții practice la problemele transfrontaliere. În prezent, unii cetățeni europeni se confruntă în continuare cu diverse obstacole atunci când trăiesc, călătoresc, studiază sau lucrează în altă țară din UE. Întreprinderile se pot confrunta cu probleme legate de diferențele în materie de drept contractual, impozite, protecția consumatorilor, cerințe administrative, protecția datelor etc. UE oferă soluții practice la aceste probleme transfrontaliere, contribuind astfel la deblocarea întregului potențial al pieței unice. Cetățenii capătă mai multă încredere în faptul că le sunt protejate drepturile, indiferent în ce stat membru s-ar afla. În același timp, UE reduce birocrația și le oferă întreprinderilor siguranța juridică de care au nevoie pentru a putea beneficia din plin de oportunitățile pieței unice. Ele încep astfel să aibă încredere și să se bazeze pe legislația europeană.

Obiectivele actuale
În acest context, obiectivul fundamental al UE este dezvoltarea unui spațiu european de justiție autentic, bazat pe recunoaștere și încredere reciprocă. Cetățenii, consumatorii și întreprinderile trebuie să își poată exercita drepturile de-o parte și de alta a frontierelor naționale. Acest lucru necesită respectarea deplină a statului de drept, a drepturilor fundamentale și a independenței sistemului judiciar. UE dorește să garanteze „justiție pentru cetățeni și justiție pentru creștere”.

Următoarele domenii sunt cele în care cetățenii și întreprinderile se pot aștepta să beneficieze cel mai mult de acțiunile factorilor de decizie politică din Europa:

Justiție civilă: Într-o Europă fără frontiere, este evident că, în anumite condiții, un cetățean al unei țări din UE s-ar putea afla în situația de a răspunde în fața unei instanțe judecătorești din alt stat membru. Pentru a oferi ajutor în astfel de cazuri, UE promovează un acces mai bun la justiție, recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și o convergență mai mare în domeniul dreptului procedural. Obiectivul normelor procedurale europene comune este acela de a ajuta familiile „internaționale” să facă față unor probleme grave precum divorțul, litigiile privind obținerea custodiei sau consecințele decesului unui membru al familiei. Începând din 1992, piața unică le-a permis cetățenilor și întreprinderilor să circule și să desfășoare liber activități comerciale în alte țări din UE. Cu toate acestea, piața unică nu a fost finalizată, întrucât întreprinderile și consumatorii încă se confruntă cu obstacole legate de dreptul contractelor, de diferențele în materie de legislație fiscală sau de protecție a consumatorilor și de formalitățile administrative. Pe de altă parte, numărul mare de acte normative elaborate în ultimii 20 de ani pentru a proteja interesele economice ale consumatorilor trebuie puse mai bine în aplicare și, de asemenea, adaptate la permanenta evoluție a modelelor de afaceri și a tiparelor de consum.

Justiție penală: De multe ori, cazurile penale prezintă o dimensiune europeană. Cooperarea judiciară este necesară, de exemplu, dacă există indicii potrivit cărora o un grup infracțional organizat activează în mai multe țări din UE sau un suspect se ascunde în alt stat membru. Această cooperare necesită consolidarea dialogului și a interacțiunii dintre autoritățile judiciare din țările Uniunii. În acest scop, UE are în vedere crearea spațiului european de justiție penală, în care autoritățile judiciare din statele membre și cele responsabile cu aplicarea legii să aibă încredere și să se bazeze unele pe De ce avem nevoie de politici eficiente în domeniul justiției? Cetățenii trebuie să își poată exercita drepturile, inclusiv atunci când se află în altă țară din UE decât cea de origine. Astfel, încrederea cetățenilor în imparțialitatea procedurilor penale crește, în special în ceea ce privește protejarea drepturilor care le revin când se află în fața instanței sau dacă sunt victime ale unei infracțiuni în alt stat membru.

Drepturi fundamentale: Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a devenit obligatorie din punct de vedere juridic odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009. Uniunea trebuie să acționeze cu hotărâre pentru a se asigura că drepturile fundamentale prevăzute în Cartă sunt respectate. Aceasta din urmă trebuie să servească drept ghid pentru politicile Uniunii și pentru punerea acestora în aplicare de către țările UE.

Cetățenia Uniunii: Cetățenia UE le este conferită automat tuturor cetățenilor din toate țările Uniunii, recunoscându-le fiecăruia dintre ei o serie de drepturi suplimentare care au un impact concret și pozitiv asupra vieții lor cotidiene. Uniunea Europeană monitorizează aplicarea, de către statele membre, a drepturilor asociate cetățeniei UE, așa cum sunt acestea prevăzute de tratat, pentru a se asigura că cetățenii europeni și le pot exercita efectiv.

Egalitatea: Egalitatea de gen și nediscriminarea se numără printre valorile fundamentale ale UE. UE acționează în numele cetățenilor pentru a preveni discriminarea pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă și orientare sexuală, prin intermediul legislației, al finanțării și al politicilor în domenii precum ocuparea forței de muncă sau accesul persoanelor cu handicap la bunuri și servicii. UE urmărește să consolideze egalitatea de șanse între femei și bărbați în toate statele membre, prin reducerea diferențelor de salarizare între aceștia și prin creșterea numărului de femei ocupând posturi de conducere, în special în politică și afaceri, precum și prin prevenirea violenței în familie și prin sporirea protecției și a sprijinului acordat victimelor.

Informații suplimentare privind Justiția, drepturi fundamentale și egalitate în Uniunea Europeană se găsesc accesând: bookshop.europa.eu/…drepturi-fundamentale

Pin It on Pinterest

Share This