Operatorii mai mici din lanțul de aprovizionare cu alimente, inclusiv fermierii, sunt vulnerabili față de practicile comerciale neloiale utilizate de partenerii din cadrul lanțului. Adesea, acești operatori nu au putere de negociere și alternative pentru vânzarea produselor lor către consumatori. 

De aceea, Comisia a prezentat în 12 aprilie 2018 o propunere care interzice cele mai dăunătoare practici comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Propunerea include dispoziții eficace privind punerea în aplicare. Astfel, autoritățile naționale pot impune sancțiuni atunci când se constată încălcări.

Practicile comerciale neloiale care urmează a fi interzise sunt:

  • plățile întârziate în cazul produselor perisabile,
  • anulările în ultimul minut ale comenzilor,
  • modificările unilaterale sau retroactive ale contractelor și
  • obligarea furnizorului la plata produselor irosite.

Alte practici vor fi permise numai dacă fac obiectul unui acord prealabil, clar și lipsit de ambiguitate între părți:

  • faptul că un cumpărător returnează unui furnizor produsele alimentare nevândute;
  • faptul că un cumpărător impune unui furnizor o plată pentru garantarea sau menținerea unui acord de furnizare pentru produse alimentare;
  • faptul că un furnizor plătește pentru promovarea sau comercializarea produselor alimentare vândute de cumpărător.

Propunerea Comisiei impune statelor membre să desemneze o autoritate publică responsabilă cu aplicarea noilor norme. În cazul unei încălcări dovedite a normelor, organismul responsabil va avea competența de a impune o sancțiune proporționată și disuasivă. Această autoritate de punere în aplicare va putea iniția investigații din proprie inițiativă sau pe baza unei plângeri. În acest caz, părțile care depun plângeri vor avea dreptul de a solicita confidențialitate și anonimat pentru a-și proteja poziția față de partenerul comercial. Comisia va institui un mecanism de coordonare între autoritățile de punere în aplicare, pentru a permite schimbul de bune practici.

Măsurile propuse completează măsurile existente în statele membre și codul de conduită al inițiativei voluntare privind lanțul de aprovizionare. Dacă doresc, statele membre pot lua măsuri suplimentare.

Propunerea Comisiei va lua forma unei legi europene (directive) și urmează să fie transmisă, împreună cu o evaluare a impactului, Parlamentului European și Consiliului.

Propunerea Comisiei privind combaterea practicilor comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente poate fi consultată la adresa:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/unfair-trading-practices-food-chain

Pin It on Pinterest

Share This