Comisia Europeană a lansat în 18 decembrie 2017 un nou instrument destinat dezvoltării competențelor angajaților din administrația publică ce se ocupă de gestionarea Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului de coeziune. 

Pentru autoritățile naționale, regionale și locale responsabile pentru selectarea și implementarea proiectelor sprijinite prin politica de coeziune, o capacitate administrativă solidă este esențială pentru realizarea de investiții eficiente și strategice ale căror beneficii să fie vizibile rapid.

Instituțiile publice implicate în gestionarea Fondului european de dezvoltare regională și a Fondului de coeziune au acum la dispoziție un instrument cu totul nou pentru a identifica și a aborda lacunele în ceea ce privește competențele și pentru a-și adapta strategiile de formare. Instrumentul, conceput de către Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO) a Comisiei, cuprinde:

  • un cadru de competențe al UE care conține un set de competențe pe care ar trebui să le dețină administrațiile și funcționarii;
  • un instrument de autoevaluare online cu ajutorul căruia angajații să poată evalua la ce nivel stăpânesc fiecare competență necesară propriului profil profesional. Acesta va facilita definirea viitoarelor obiective de dezvoltare.

O caracteristică importantă, în special pentru administratorii publici, este posibilitatea de a cumula datele din autoevaluările tuturor angajaților, creând astfel o  imagine de ansamblu a întregii administrații. Astfel, concluziile pot servi drept bază pentru elaborarea unor planuri de învățare și de dezvoltare în vederea compensării lacunelor.

Acest instrument flexibil și ușor de utilizat acoperă o gamă completă de competențe și se poate aplica la toate tipurile de administrații, indiferent de anvergura acestora și indiferent dacă gestionează un program operațional sectorial sau regional. Impactul acestuia depășește cu mult gestionarea fondurilor. Instrumentul poate contribui, de asemenea, la o concentrare sporită și o abordare strategică în vederea dezvoltării competențelor pe termen mai lung, îmbunătățind în cele din urmă funcționarea întregii administrații și calitatea serviciilor pe care le oferă pentru cetățeni și pentru întreprinderi.

 

Manualul de utilizare pentru cadrul de competențe al UE este disponibil în limba engleză la adresa:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/eu_competency_framework_guidelines_en.pdf

 

Pin It on Pinterest

Share This