Comisia Europeană a făcut noi pași în direcția instituirii de centre controlate și a unor acorduri de debarcare regionale. Noi clarificări privind cele două inițiative, inclusiv măsuri pe termen scurt care ar trebui luate pentru a consolida gestionarea migrației, au fost prezentate marți, 24 iulie.

Ce sunt centrele controlate?

Aceste centre îmbunătățesc gestionarea ordonată și eficace a persoanelor debarcate în Uniunea Europeană, îmbunătățind astfel procesul care vizează diferențierea persoanelor care au nevoie de protecție internațională de migranții în situație neregulamentară, care nu au dreptul de a rămâne în UE, accelerând în același timp returnările. Aceste centre urmează să fie gestionate de statul membru gazdă, cu sprijin deplin din partea UE și a agențiilor UE, având caracter temporar sau ad-hoc, în funcție de locație.

Principalele caracteristici ale acestora sunt sprijinul operațional deplin, cu echipe formate din polițiști de frontieră europeni, experți în materie de azil, evaluatori în materie de securitate și personal care se ocupă de returnare, gestionarea rapidă, sigură și eficace, dar și oferirea unui sprijin financiar deplin statelor membre voluntare, menit să acopere costurile operaționale și de infrastructură, precum și sprijin financiar pentru statele membre care acceptă transferuri de persoane debarcate (6000 EUR/ persoană).

Se dorește lansarea cât mai curând a unei faze pilot de testare a conceptului care să aplice o abordare flexibilă.

De asemenea, va fi pus la dispoziție un punct de contact central pentru coordonarea între statele membre care participă la eforturile de solidaritate. Aceasta va fi o măsură temporară, menită să rămână în vigoare până la instituirea unui sistem complet dezvoltat, în contextul actualelor reforme ale sistemului european comun de azil.

Acordurile de debarcare regionale

Pe lângă instituirea centrelor controlate, liderii UE au invitat Comisia să analizeze și conceptul de „acorduri de debarcare regionale”, în strânsă cooperare cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și în parteneriat cu țările terțe. Acordul urmărește permiterea unei debarcări rapide și sigure, pe ambele maluri ale Mediteranei, a persoanelor salvate, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu principiul nereturnării, și un proces responsabil post-debarcare.

Principalele caracteristici ale acordurilor de debarcare regionale sunt:

  • norme clare pentru toți: pentru a reduce numărul pierderilor de vieți omenești pe mare și pentru a asigura o debarcare ordonată și previzibilă, toate statele de coastă din bazinul mediteraneean ar trebui încurajate să instituie zone de căutare și salvare și centre de coordonare a salvării pe mare;
  • parteneriate pe picior de egalitate: activitatea cu țările terțe interesate se va desfășura pe baza parteneriatelor existente, acordând un sprijin specific situației politice, de securitate și socioeconomice a respectivelor țări;
  • absența factorilor de atracție: nu toate persoanele debarcate care au nevoie de protecție vor beneficia de măsuri de relocare și punctele de primire ar trebui să fie instituite cât mai departe posibil de punctele de plecare neregulamentară;
  • absența luării în custodie publică și absența taberelor: acordurile de debarcare regionale sunt menite să furnizeze un set de proceduri și norme instituite care să permită o debarcare sigură și ordonată și o gestionare post-debarcare cu respectarea deplină a dreptului internațional și a drepturilor omului;
  • sprijin financiar și logistic din partea UE: UE este pregătită să acorde sprijin financiar și operațional pentru debarcare și pentru activitățile post-debarcare, precum și pentru gestionarea frontierelor, prin punerea la dispoziție de echipamente, de formare și de alte forme de sprijin.

Fișa informativă privind centrele controlate din UE este disponibilă la link-ul: https://ec.europa.eu/commission/publications/migration-follow-european-council-conclusions-28-june-2018_en

Fișa informativă privind acordurile de debarcare regionale este disponibilă la link-ul: https://ec.europa.eu/commission/publications/migration-follow-european-council-conclusions-28-june-2018_en

Documentele neoficiale privind centrele controlate din UE și acordurile de debarcare regionale sunt disponibile la link-ul: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies_en

Pin It on Pinterest

Share This