Stagiile de lucru de la Parlamentul European vă oferă ocazia de a vă informa cu privire la instituțiile UE, de a descoperi procesul de luare a deciziilor, de a face noi relații internaționale și de a vă regăsi într-un mediu multicultural. Puteți să candidați pentru stagii Schuman de la 15 august până la 15 octombrie 2017.

Ca stagiar la Parlamentul European veți fi direct implicat în diferite domenii, cum ar fi comunicațiile, elaborarea politicilor, traducerea și administrarea. Astfel, vă veți îmbunătăți CV-ul personal pentru a obține o carieră ulterioară la Bruxelles și oriunde în lume.

Candidații la un stagiu pentru absolvenți ai învățământului superior trebuie să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană, să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului, să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi să nu fi beneficiat de un stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

Aceste stagii se desfășoară pe o perioadă de cinci luni și nu pot fi în niciun caz prelungite. Datele de începere a stagiului și datele-limită pentru primirea candidaturilor sunt următoarele:

  • Perioada de înscriere: 15 august – 15 octombrie (miezul nopții)
    Perioada de stagiu: 1 martie – 31 iulie
  • Perioada de înscriere: 15 martie – 15 mai (miezul nopții)
    Perioada de stagiu: 1 octombrie – 28/29 februarie

Dintre cele 25.000 de persoane care încearcă în fiecare an să obțină un stagiu la Parlamentul European, sunt selecționate 600. Având în vedere numărul mare de candidaturi, pentru a evita saturarea sistemului, vă sfătuim să nu așteptați ultima zi pentru a vă depune candidatura.

Pentru a candida la un stagiu trebuie să completați formularul de candidatură online disponibil la adresa de internet:

https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/pRequest.do?tab=1&typ=paid&language=en

Informaţii detaliate privind stagiile de practică la Parlamentul European sunt disponibile la adresa:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/20150201PVL00047/Stagii

Pin It on Pinterest

Share This