Certificatul Lingvistic European este un premiu care încurajează inițiativa în domeniul predării și învățării limbilor, prin recompensarea tehnicilor inovatoare de predare, difuzarea informațiilor privind existența acestora și promovarea bunelor practici în acest domeniu. Premiul se adresează tuturor tipurilor de educație și formare, indiferent de vârsta celor care învață sau predau și de metodele utilizate, obiectivul său principal fiind stimularea învățării în contexte și cu instrumente creative și susținerea noului în această zonă educațională.

Certificatul urmărește să ridice standardele lingvistice în toată Europa prin sprijinirea, la nivel local și național, a proiectelor care promovează dezvoltarea competențelor de comunicare în limbi diferite de limba maternă.

Premiul se acordă anual celor mai bune proiecte lingvistice sau cu componentă lingvistică elaborate în fiecare dintre țările participante. Procedura de decernare este coordonată de Comisia Europeană, însă este administrată de statele membre, ale căror jurii naționale decid asupra criteriilor de selecție detaliate.

Certificatul lingvistic european în România

 În România, această acţiune este implementată de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării Profesionale, începând cu anul 2002. În perioada 2001 – 2014, distincţia a fost acordată unui număr de peste 100 de proiecte lingvistice, implementate de instituţii private și de stat, pe întreg teritoriul ţării. 

 

Certificatul lingvistic european – Ediţia 2015

Priorităţile avute în vedere la evaluarea candidaturilor sunt următoarele:

1. Educaţie lingvistică pentru incluziune socială
Prin dezvoltarea competenţelor de comunicare în mai multe limbi, persoane de vârste diferite şi care provin din medii diferite sunt încurajate să se implice în activităţi care îi solicită social să înveţe limbi străine. Astfel de sprijin poate fi acordat imigranţilor, persoanelor care provin din medii defavorizate sau persoanelor cu dizabilităţi, pentru a menţiona doar câteva.

2. Educaţie lingvistică și sport
Sunt multe proiecte care urmăresc să motiveze tinerii și adulţii să înveţe limbi străine și se familiarizeze cu alte culturi prin pasiunea lor pentru sport, ceea ce înseamnă că sportul poate transforma achiziţia noţiunilor lingvistice într-o activitate mai interesantă și mai atractivă.

Există, de exemplu, o legătură clară între schimburile de tineri în domeniul sportului și necesitatea lor de a se înţelege. Acest lucru se poate extinde către grupuri de diferite vârste, prin combinarea sportului cu practicile eficiente de promovare a educaţiei lingvistice și a dialogului intercultural, mai ales în contexte nonformale.

Obiectivul nu este în mod obligatoriu acela de a învăţa perfect limba, ci mai degrabă de a reduce barierele care apar în calea învăţării limbilor străine și de a învăţa într-un mod ludic, dar constructiv.

Candidatura se poate depune în perioada 1 mai – 30 iunie. În 18 septembrie va avea loc festivitatea de premiere. Aceasta se va desfășura la Bucureşti, la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene.

 

Pentru mai multe detalii privind Certificatul lingvistic european, politicile lingvistice ale UE şi baza de proiecte premiate la nivel european (peste 2000 de proiecte), accesaţi:

http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/languagelabel_en.htm

http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm

 

Pentru mai multe detalii privind Certificatul lingvistic european în România și proiectele câștigătoare, accesaţi:

http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=29&d=55

http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=48&d=55&menu=29

Persoană de contact:

Ileana Racoviceanu
E-mail: ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro
Tel: 021 – 2010717

Pin It on Pinterest

Share This