O iniţiativă cetăţenească europeană este o invitaţie adresată Comisiei Europene de a propune legislaţie pe probleme în care UE are competenţa de a legifera. O iniţiativă cetăţenească trebuie să fie susţinută de cel puţin un milion de cetăţeni ai UE, provenind din cel puţin 7 state membre din cele 28. În fiecare din aceste 7 state membre este nevoie de un număr minim de semnatari.

Normele şi procedurile care reglementează iniţiativa cetăţenească sunt prezentate într-un regulament al UE, adoptat de Parlamentul European şi de Consiliul Uniunii Europene în februarie 2011.
În prezent se colectează semnături pentru patru inițiative cetățenești. Acestea pot fi consultate la adresa de internet: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open .
Conform inițiativei cetățenești „Mai mult decât educație”, Comisia ar trebui să sprijine statele membre în responsabilitatea lor de a permite tinerilor din toate mediile pentru a dezvolta competențe pentru a participa în mod responsabil în societate. Astfel se impune un set de măsuri de stimulare, inclusiv sprijin și de monitorizare, pentru a dezvolta educația pentru cetățenie la toate nivelurile de educație formală în întreaga Europă, având ca scop formarea cetățeniei democratice.

Conform inițiativei cetățenești „LetsFly2Europe”, refugiaților ar trebui să li se acorde opțiunea pentru intrarea sigură și legală în Europa. : Refugiații nu au voie să se îmbarce la bordul unui avion, pentru că în cazul în care cererea de azil este respinsă, transportatorul aerian va fi sancționat în baza Directivei 2001/51 / CE și s articolului 26, paragraful 2.3 al Tratatului Schengen.

Conform inițiativei cetățenești „People4Soil”, recunoașterea solului ca patrimoniu comun care are nevoie de protecție la nivelul UE, întrucât el asigură beneficii esențiale legate de bunăstarea populației și reziliența mediului. Astfel, se impune stabilirea unui cadru obligatoriu din punct de vedere juridic pentru a preveni principalele riscuri ce ameninţă solurile: eroziunea, impermeabilizarea, degradarea materiei organice, pierderea biodiversităţii și contaminarea.

„Mama, tatăl și copiii” este o inițiativă cetățenească europeană ce vizează protejarea căsătoriei și a familiei. Prin această inițiativă se solicită un regulament aplicabil orizontal care să definească semnificația căsătoriei și a familiei pentru legislația UE: căsătoria reprezintă o uniune între un bărbat și o femeie, iar familia se bazează pe căsătorie și/sau descendență.
În ce poate consta o iniţiativă cetăţenească?
O iniţiativă cetăţenească este posibilă în orice domeniu în care Comisia are competenţa de a propune legislaţie, de exemplu mediu, agricultură, transport sau sănătate publică.
Cine poate organiza o iniţiativă cetăţenească şi în ce mod?
Pentru a lansa o iniţiativă cetăţenească, cetăţenii trebuie să formeze un „comitet al cetăţenilor” compus din cel puţin 7 cetăţeni europeni cu reşedinţa în cel puţin 7 state membre diferite. Organizaţiile nu se pot implica în organizarea iniţiativelor cetăţeneşti. Totuşi, ele pot promova sau susţine iniţiative, cu condiţia să o facă în condiţii de transparenţă totală.

Comitetul cetăţenilor trebuie să-şi înregistreze iniţiativa pe site-ul înainte de a începe să colecteze declaraţiile de susţinere de la cetăţeni. După confirmarea înregistrării, organizatorii au la dispoziţie un an pentru a colecta semnăturile.

Cine poate sprijini o iniţiativă cetăţenească şi în ce mod?
Toţi cetăţenii UE (cetăţeni ai unui stat membru) a căror vârstă le permite să voteze la alegerile pentru Parlamentul European (care au împlinit 18 ani, cu excepţia cetăţenilor austrieci, care pot vota începând de la 16 ani) pot susţine o iniţiativă cetăţenească. Pentru a-şi manifesta susţinerea faţă de o iniţiativă, cetăţenii trebuie să completeze un formular special de declaraţie de susţinere furnizat de organizatori, pe hârtie sau online.

Ce se întâmplă dacă pentru o iniţiativă cetăţenească se strâng un milion de semnături?
Comisia va examina iniţiativa cu atenţie. În termen de 3 luni de la primirea iniţiativei, reprezentanţii Comisiei se vor întâlni cu organizatorii pentru a le permite să explice în detaliu chestiunile ridicate de iniţiativa lor. Organizatorii vor avea posibilitatea de a-şi prezenta iniţiativa în cadrul unei audieri publice la Parlamentul European. Comisia va adopta un răspuns oficial în care va explica, dacă este cazul, ce acţiuni va propune ca răspuns la iniţiativa cetăţenească şi motivele acţiunilor sale sau ale refuzului de a acţiona.
Răspunsul, care va fi dat sub forma unei comunicări, va fi adoptat oficial de Colegiul comisarilor europeni şi publicat în toate limbile oficiale ale UE.
Cu toate acestea, Comisia nu are obligaţia de a propune legislaţie pe baza unei iniţiative. În cazul în care Comisia decide să prezinte o propunere legislativă, este demarată procedura legislativă obişnuită: propunerea Comisiei este prezentată organelor legislative (în general Parlamentul European şi Consiliul sau, în unele cazuri, doar Consiliul). Dacă este adoptată, aceasta devine lege.

 

Pin It on Pinterest

Share This