Inițiativa cetățenească europeană este un instrument al democrației participative care le permite cetățenilor să propună modificări legislative concrete în orice domeniu în care Comisia Europeană are competența de a propune legislație, cum ar fi mediul, agricultura, energia, transportul sau comerțul. 

O inițiativă le permite cetățenilor din diferite state membre să se reunească în jurul unei probleme care îi interesează, în scopul de a influența procesul de elaborare a politicilor UE.

Pentru a lansa o inițiativă cetățenească, este nevoie de 7 cetățeni ai UE care trăiesc în cel puțin 7 state membre diferite și care au împlinit vârsta de vot. Odată ce o inițiativă a strâns 1 milion de semnături atingând pragurile minime în cel puțin 7 țări, Comisia Europeană trebuie să decidă dacă ia sau nu măsuri.

Normele și procedurile care reglementau inițiativa cetățenească erau prevăzute într-un regulament al UE, adoptat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene în februarie 2011. Parlamentul European și Consiliul au adoptat în 17 aprilie 2019 în mod oficial, noul regulament privind inițiativa cetățenească europeană. Noile norme, care se vor aplica începând din 2020, vor facilita lansarea și sprijinirea inițiativelor. Noul regulament poate fi consultat la adresa de internet: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-92-2018-INIT/ro/pdf

Principalele modificări aduse de acest regulament sunt:

  • O procedură mai favorabilă cetățenilor va oferi organizatorilor șansa de a-și revizui inițiativa propusă înainte de decizia de înregistrare a Comisiei, pentru a evita situațiile în care nu li se permite să colecteze semnături, deoarece inițiativa nu intră sub incidența competențelor tratatului.
  • Fiecare stat membru creează unul sau mai multe puncte de contact care oferă gratuit informații și asistență grupurilor de organizatori, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabil.
  • Din 2020 va fi posibil ca pentru gestionarea unei inițiative să se înființeze o entitate juridică, în conformitate cu dreptul intern al unui stat membru, cu condiția ca membrul grupului de organizatori desemnat ca reprezentant al acestuia să primească împuternicirea de a acționa în numele respectivei entități juridice.
  • Toate declarațiile de susținere se colectează într-o perioadă de maximum 12 luni de la data stabilită de grupul de organizatori (denumită în continuare „perioada de colectare”). Data în chestiune nu poate surveni mai târziu de șase luni de la înregistrarea inițiativei. Grupul de organizatori aduce data stabilită la cunoștința Comisiei cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data respectivă.
  • În scopul colectării online de declarații de susținere, Comisia instituie până la 1 ianuarie 2020 și gestionează, începând de la acea dată, un sistem central de colectare online sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene. Utilizarea sistemului centralizat de colectare online este gratuită.
  • După ce inițiativa a adunat sprijinul necesar pentru 1 milion de cetățeni, faza de examinare va fi extinsă de la 3 la 6 luni, lăsând timp pentru o mai bună sensibilizare, implicare și dezbatere înainte ca Comisia să-și expună concluziile juridice și politice.

Astfel, dacă inițiativa a adunat sprijinul necesar, în termen de trei luni de la depunerea inițiativei, grupului de organizatori i se acordă posibilitatea de a prezenta inițiativa în cadrul unei audieri publice organizate la Parlamentul European.

În termen de o lună de la depunerea inițiativei, Comisia primește grupul de organizatori la un nivel corespunzător pentru a-i da posibilitatea de a explica în detaliu obiectivele inițiativei.

În termen de șase luni de la publicarea inițiativei și după audierea publică, Comisia publică o comunicare în care își prezintă concluziile de natură juridică și politică cu privire la inițiativă, eventuala acțiune pe care intenționează să o întreprindă și motivele pentru care urmează sau nu să acționeze.

Comisia nu are obligația de a propune legislație pe baza unei initiative, deci este posibil ca inițiativa să rămână fără efect.

În prezent sunt deschise 11 inițiative cetățenești. Dacă doriți să aflați care sunt acestea, vă invităm să accesați: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open

Până în prezent 4 inițiative au obținut numărul necesar de declarații de susținere. Le puteți vizualiza la adresa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful

Din 2012 până în prezent peste 9 milioane de cetățeni europeni au susținut inițiative cetățenești.

Pin It on Pinterest

Share This