Prin Submăsura 6.2 “Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” sprijinul financiar se acordă sub forma de sume forfetare pe baza unui plan de afaceri. Valoarea finanțării individuale este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului până la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism (agropensiuni).

De asemenea, prin submăsura 6.4 “Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” se acordă granturi de maximum 200.000 de euro, prin rambursarea costurilor eligibile suportate si plătite efectiv. Intensitatea finanțării este de 70% cu posibilitatea de a majora acest procent la 90%. Cu acești bani se pot deschide si dezvolta, de exemplu, mici unități de producție de textile sau afaceri in activități meșteșugărești non-agricole sau cabinete de servicii medicale sau de servicii veterinare.

Aceste linii de finanțare au fost disponibile și în 2015 și vor fi redeschise cel târziu în luna martie 2016. Liniile de finanțare vor fi disponibile și în anii următori.

Ghidurile solicitantului sunt disponibile pe internet la adresele:
Submăsura 6.2
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole 

Submăsura 6.4
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole 

Pin It on Pinterest

Share This